WAHR DO ČEŠTINY

Překlad Wahr do Češtiny

Výsledek: 7762, Čas: 0.881

Příklady použití Wahr ve větě a jejich překlady

Es ist wahr. Hör zu.
Není to pravda poslouchej.
Das ist nicht wahr. Sie wurden Freunde durch Julia.
To není pravda skamarádily se přes julii.

Že

( dass , richtig , wahr )
Nicht wahr, Dr. Devonshire?
Že ne dr. devonshireová?
Nicht wahr, Joe?
Že ne joe?
Manche sind wahr auf diesem Planeten, jedoch nicht unbedingt auf anderen.
Některé jsou pravdivé na téhle planetě ale ne nezbytně na jiných.
Das ist traurig, aber wahr.
Je to smutné ale pravdivé.
Das ist alles nicht wahr.
Není to skutečné.
Das kann nicht wahr sein.
Nemůže to být skutečné.

To tak

Nicht wahr, Vic?
Není to tak vicu?
Nicht wahr, Leute?
Je to tak kluci?
Denn hier ist der Spruch wahr: Dieser sät, der andere schneidet.
Nebo v tom pravé jest slovo žeť jiný jest jenž rozsívá jiný kterýž žne.
Das ist nicht wahr.
Tohle není pravé.
Jiné příklady vět
Es ist wahr, dass Sie gingen.
Je pravda že jste ho opustila.
Ist es wahr was ich hörte?
Je to co jsem slyšel pravda?
Nicht wahr, Süße?
Že ne zlato?
Das ist wahr, er war ein schlechter Taxifahrer.
To je pravda byl to špatný taxikář.
Manche Dinge sind möglicherweise wahr.
Některé věci jsou možná pravdivé.
Nicht wahr, mein lieber Nilssen?
Že ne můj drahý nilssene?
Nicht wahr, Sir?
Že ne pane?
Weil du willst, dass es wahr ist.
Protože chceš aby to bylo skutečné.
Andere sind nötigerweise wahr.
Některé jsou bezpodmínečně pravdivé.
Es ist wahr, Sir.
Je to pravda pane.
Nichts ist wahr; alles ist erlaubt.
Nic není opravdové vše je povoleno.
Manche waren einst wahr.
Některé bývaly pravdivé.
Harlan, nicht wahr.
Jsi harlan že.
Ich glaube, sie sind wahr, Sharlene.
Myslím že jsou skutečné sharleen.
Das ist nicht wahr, Jack.
To není pravda jacku.
Nicht wahr, Elijah?
Není to tak elijahu?
Nicht wahr, Mrs. Drayton?
Není to tak paní draytonová?
Aber es war nicht wahr.
Ale nebyla to pravda.

Výsledek: 7762, Čas: 0.881

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc