BUT I CAN NOT NA HRVATSKI

Prijevod but i can not u Hrvatski

Rezultati: 696, Vrijeme: 0.0668

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja But I Can Not u rečenici i njihovi prijevodi

They put a sign on the box but i can not read.
Stavili su znak na kutiju ali ne mogu ga pročitati.
You can tell the time, but i can't.
Možete vidjeti vrijeme ali ja ne.
Holmwwod, but i can not tell you anything more about his death.
Holmwwod, ali ne mogu vam reći ništa više o njegovoj smrti.
I understand, but i can't.
Razumijem, ali ne smijem.
Sorry, but i can not allow that he sold.
Žalim, ali ne mogu dopustiti da to tako prođe.
Well, petula wants me to get rid of them, but i can't.
Petula želi da ih se riješim, ali ja ne želim.
I would like to tell you, but i can not.
Želim ti reći ali ne mogu.
I would love to tell you, but i can't.
Želio bih ti reći, ali ne smijem.
So frank can go cold turkey, but i can't?
Frank se može ostaviti cigareta samo tako, ali ja ne?
I would like to try... but i can't.
Željela bih pokušati, ali ne smijem.
I hate the accent, but i can not get rid of it.
Mrzim taj izgovor! ali ne mogu ga se riješiti.
Everybody else can handle the classes, but i can't.
Svi mogu baratati s kolegijima, ali ja ne.
I want to let you, but i can't.
Dopustila bih ti, ali ne smijem.
But i can not go to Paris!
Ali ne mogu ići u Pariz!
But i can not hide my thoughts.
Ali ne mogu sakriti svoje misli.
Oh, and you can do that but i can't?
Ti možeš to, ali ja ne?
But i can not live without trying.
Ali ne mogu živjeti bez da ne pokušam.
But i can not condone a suicide mission.
Ali ne mogu odobriti samoubilačku zadaću.
But i can not be married into this family.
Ali ne mogu biti oženjen sa ovom obitelji.
But i can not.
I so want to hate you, but i can not.
Toliko bih volljela da te mogu mrziti, ali ne mogu.
I try to understand them, but i can't.
POKUŠAVAM IH SHVATITI, ALI NE MOGU.
But i can't, sir.
Ali, ne mogu, gospodine.
But i can't believe you didn't tell me.
Ali ne mogu da verujem da mi nisi rekao.
But i can't, man.
ALI NE MOGU COVECE.
But i can't, murray.
Ali ne mogu, murray.
But i can not feel love to those who torture our friends to death.
Ali, ne mogu voljeti one koji muče naše prijatelje do smrti.
Thanks, but i can't.- Why?
Hvala, ali ne mogu.

Rezultati: 696, Vrijeme: 0.0668

VIDI TAKOĐER

Vidi također


"But i can not" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više