BUT RIGHT NOW NA HRVATSKI

Prijevod but right now u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 771, Vrijeme: 0.1195

Primjeri korištenja But Right Now u rečenici i njihovi prijevodi

But right now i hate anders and cooper.
Ali sada mrzim anders i cooper.
Lofton, but right now you are the only one who benefits from your husband 's death.
Lofton, ali trenutno ste vi jedini koji profitirate muževljevom smrću.
I will explain later, but right now we need to find your father.
Ja ću kasnije objasniti, ali sada moramo naći tvog oca.
I will do what i can, but right now we have to.
Učinit' ću šta mogu, ali u ovom trenutku trebamo da.

But right now I'm gotta visit a friend.
Ali sada moram ići posjetiti prijateljicu.
Thank you, but right now i would like to see my crime scene.
Hvala vam, ali trenutno bih voleo da vidim mesto zločina.
But right now, it's going on the monkey's back.
Ali sada ide majmunu na leđa.
But right now... you will give him the chance.
No sad ćeš mu pružiti priliku.
I will explain everything, but right now, we need to leave.
Sve ću objasniti, ali u ovom trenutku, moramo otići.

But right now, you're driving me crazy.
U redu. Jako mi se sviđaš ali trenutno, me izluđuješ.
But right now, we're really in a groove.
Ali trenutačno nam je izvrsno.
But right now, alexis is dangerous.
Ali u ovom trenutku, alexis je opasna.
But right now, I'm the only evidence that's left.
Ali trenutno sam ja jedini dokaz koji im je ostao.
But right now my only interest is to help david get through this day.
No sad samo želim pomoći davidu da preživi ovaj dan.
But right now, i need to think about marissa.
Ali sada, moram razmišljati o marissa.
But right now, we're gonna get an IV into you, okay?
No sad ćemo ti dati infuziju.
But right now, he's my only chance of finding syd.
Možda, ali sad mi je jedina šansa da nađem syd.
But right now I'm in the middle of something.
Ali trenutačno sam usred nečega.
But right now, this firm needs veronica more than she needs us.
Ali u ovom trenutku ova tvrtka treba veronicu više nego ona nas.
But right now i want you to forget that this happened.
Ali trenutno želim da zaboraviš da se ovo dogodilo.
But right now I'm sweating through my revenge travel look,
Ali sada sam znojio kroz moje osvete putovanja izgled,
But right now I'm here and they're not.
Ali, sad sam ja ovdje, a oni nisu.
But right now, what i need is an inventor, a reader and a biter.
No sad mi trebaju izumiteljica, čitatelj i grickalica.
But right now, this is a threat that must be contained.
Ali trenutno je ovo prijetnja koja se mora suzbiti.
Sure, but right now you get to school.
OK, ali sad odi ravno u školu.
But right now, i need five minutes with him.
Ali u ovom trenutku želim pet minuta s njim.
But right now, I'm really scared.
Ali sada, ja sam stvarno prepala.
But right now, he's really putting everything into this gig.
Ali, sad je sve snage usmjerio na taj nastup.
But right now, we gotta focus on work.
Ali trenutno se moramo fokusirati na rad.
But right now, i got problems of me own.
Da, ali sad imam vlastitih problema. -Bryan!

Rezultati: 771, Vrijeme: 0.1195

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "but right now"


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više