CAN BE CONSIDERED NA HRVATSKI

Prijevod can be considered u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 68, Vrijeme: 0.1896

Engleski-hrvatski rječnik
može smatrati može se razmotriti mogu smatrati možemo smatrati

Primjeri korištenja Can Be Considered u rečenici i njihovi prijevodi

In conclusion, the IGA decision can be considered reasonably efficient.
Zaključak je da se odluka o međuvladinim sporazumima može smatrati razumno učinkovitom.
If indicated, prevention of further absorption can be considered.
Ako je indicirano, može se razmotriti prevencija daljnje apsorpcije.

Thus the trabectedin extraction ratio can be considered moderate.
Stoga se omjer ekstrakcije trabektedina može smatrati umjerenim.
Therefore it can be considered safe and harmless to our body.
Stoga ga možemo smatrati sigurnim i bezopasnim za naše tijelo.
Possible dose adjustments or temporarily stopping treatment can be considered if needed.
Ako je potrebno, mogu se razmotriti moguće prilagodbe doze ili privremeni prekid liječenja.
I hardly think the tales of superstitious pheasants can be considered.
Teško da bi se priče praznovjernih seljana mogle smatrati.
Kombucha vinegar, can be considered a true elixir of a healthy life.
Kombucha octa, može se smatrati pravi eliksir za zdrav život.
That last part can be considered subjective.
Taj posljednji dio se može smatrati subjektivnim.
Only around 200 ngos can be considered representatives of civil society.
Samo oko 200 nevladinih udruga može se smatrati predstavnicima civilnog društva.
The creation of additional investment platforms can be considered in the future.
U budućnosti se može razmotriti uspostava dodatnih platformi za ulaganja.
If dumplings can be considered a big idea.
Ako se sendvičići mogu naznati velikom idejom.
It can be considered a rudimentary form of internet during its early evolution.
To se može smatrati rudimentarni oblik interneta tijekom ranog razvoja.
But you can be considered one of the family now.
Ali vi sada možete biti smatrani članom porodice.
This city restaurant can be considered happy if you also do not fail.".
Taj gradski restoran može se smatrati sretnim ako također ne propadne.'.
Plus psychological condition of women victims of rape can be considered.
Plus psihicko stanje žene žrtve silovanja mogu se uzeti u obzir.
Mr. Garibaldi interpreting regulations for an officer can be considered insubordination.
garibaldi. citiranje pravila nadređenom časniku može se smatrati neposluhom.
Melting or freezing under these conditions can be considered reversible.
Otapanje ili zamrzavanje pri ovim uvjetima može se smatrati reverzibilnim.
Can be considered eye-opening.
Može li se u obzir oku-otvaranje.
A decision for which every new day can be considered its own reward.
Odluka za koje je svaki novi dan može se smatrati svoju nagradu.
So, really even challenging the notion of what can be considered a story.
Tako da čak dovode u pitanje što se može smatrati pričom.
Can be considered we entered into an agreement?
Mogu li smatrati da smo sklopili ugovor?
A person anemica can be considered when hemoglobin drops below 13 g% in men and up to 12% in women.
Osoba anemica može smatrati kada hemoglobin padne ispod 13 g% u muškaraca i do12% u žena.
Further treatment with clofarabine, generally at a lower dose, can be considered when patients are stabilised and organ function has returned to baseline.
Daljnje liječenje klofarabinom, u pravilu uz primjenu niže doze, može se razmotriti kada se stanje bolesnika stabilizira, a funkcija organa vrati na početne vrijednosti.
Therefore, this plant can be considered the richest natural source of essential fatty acids.
Stoga se ova biljka može smatrati najbogatijim prirodnim izvorom esencijalnih masnih kiselina.
Infanrix hexa can be considered for the booster if the antigen composition is in accordance with the official recommendations.
Infanrix hexa može se razmotriti za docjepljivanje ako je sastav antigena u skladu sa službenim preporukama.
If the facts presented in dubrovnik can be considered reliable, the circulation of all daily papers in croatia is growing.
Ako se podaci izneseni u dubrovniku mogu smatrati pouzdanima, naklade svih dnevnih listova u hrvatskoj rastu.
The centipede can be considered a phallic symbol animals are very aggressive and their bites are very painful.
Stonoga se može smatrati falusnim simbolom... stonoge su veoma agresivna stvorenja. i ugriz može biti izuzetno bolan.
Comparisons of results demonstrate limitations in the applicability of the procedure, i.e., for which wall types the results can be considered reliable.
Usporedbe rezultata pokazuju ograničenja primjenjivosti postupka, odnosno, vrste zidova za koje se rezultati mogu smatrati pouzdanima.
Strictly speaking, this law applies only to objects that can be considered pointlike object.
Strogo govoreći ovaj zakon vrijedi samo za objekte koje možemo smatrati materijalnim točkama.
It has a charter that can be considered its constitution, alongside executive and legal bodies, diyarbakır bar association head mehmet emin aktar told setimes.
Ima povelju koja se može smatrati njezinim ustavom, kao i izvršna i pravna tijela, izjavio je za setimes mehmet emin aktar, čelnik odvjetničke komore u diyarbakiru.

Rezultati: 68, Vrijeme: 0.1896

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "can be considered"


should be considered
can be seen
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Can be considered" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više