CAN I HAVE NA HRVATSKI

Prijevod can i have u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1242, Vrijeme: 0.1794

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja Can I Have u rečenici i njihovi prijevodi

Detective stark, can i have five minutes alone with jack bailey, please?
Stark, mogu li dobiti pet minuta s jackom Baileyem?
Ooh, can i have a gun?
Ooh, mogu li pištolj?
Now, can i have some privacy?
Sada, mogu li dobiti neku privatnost?
Now, can i have a beer and some penis cake?
Sada, mogu li dobiti pivo i malo penisa kolač?
Agent booth, can i have a moment please?
Agente booth, imate li minut vremena?
Mom, can i have a few more minutes?
Mama, mogu li još par minuta se igrati?
Louis, can i have one?
Louis, mogu li dobiti jedan?
Yeah, can i have a word with hans, please?
Da, mogu li razgovarati sa hans, molim vas?
Can i have a cup of water?
Mogu li dobiti čašu vode?
I said,"Can i have some money?".
Rekoh, imate li nešto sitno?
Ellen, can i have a kiss?
Ellen, daš mi pusu?
Can i have my gun back?
Mogu li dobiti pištolj natrag?
Mr. gilliam, can i have your autograph?
gilliam, mogu li dobiti autogram?
Sorry, mayor milio, can i have a minute?
Izvinite,gradonačelniče milio, imate li minut?
Foy, can i have another blue one?
Foy, mogu li dobiti još jedan plavi?
Hey, can i have a light?
Hej, imate li vatre?
Jolene, can i have a word with you in my office?
Jolene, mogu li popričati s tobom u uredu?
Hey, so can i have the money or what?
Hej, onda mogu li dobiti novac ili što?
Can i have a beer, Sammy?
Daš mi pivo?
That's a lovely baby, can i have a peep?
Divno dijete. smijem li pogledati?
Can i have a harrison and ice, please?
Mogu li dobiti harrison sa ledom? -naravno.
Alex, can i have a word?
Alex, možemo li porazgovarati?
Can i have a word with her?
Smijem li razgovarati s njom?
Can i have five minutes to Darren?- I'm not going anywhere.
Daš mi pet minuta s Darren?
Uh, can i have a cup of tea?
Mogu li dobiti šalicu čaja?
Hey, mom, can i have 20 cents to buy a...?
Hej, mama, mogu li dobiti 20 centi, da kupim...?
Warden, can i have a minute?
upravniče, imate li minut vremena?
Mr. sean, can i have sunday off for my daughter's baptism?
sean, mogu li nedjelja off za moje kćeri krštenja?
Mr. saito, can i have a moment?
saito, imate li trenutak?
Mr. jackson, can i have a word?
jackson, možemo li razgovarati?

Rezultati: 1242, Vrijeme: 0.1794

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više