CAN YOU IMAGINE NA HRVATSKI

Prijevod can you imagine u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 866, Vrijeme: 0.2764

Primjeri korištenja Can You Imagine u rečenici i njihovi prijevodi

So can you imagine my mom?
Pa, možete li zamisliti moju mamu?
And can you imagine ever not wanting to be with her?
A možete li zamisliti nikada ne želi biti s njom?
Can you imagine?
But can you imagine even for a moment modern life without the railroad?
No, možete li zamisliti ni za trenutak modernog života bez pruge?

Can you imagine a better world, Kent?
Mozes li zamisliti bolji svet, Kent-e?
Can you imagine the look on Alan's face when ari says no to 10?
Možeš li da zamisliš alanovu facu kad ari odbije 10 miliona?
Can you imagine a life without fear?
Mo ete li zamisliti ivot bez straha?
Can you imagine what their children will be like?
Možete li zamisliti što će njihova djeca biti poput?
Can you imagine how alone she must have felt?
Možeš li da zamisliš koliko usamljeno se osećala?

Can you imagine how he must feel?
Mozes li zamisliti kako se on osjeca?
Can you imagine, Greer?
Can you imagine?
Can you imagine! forty-eight cartloads of books!
Mozes li zamisliti 48 tovara knjiga!
Can you imagine to take pills just because of one game?
Mozete li zamisliti da netko uzima tablete samo zbog jedne utakmice?
Can you imagine using a tragedy like this for your own selfish motives?
Mozes li zamisliti da koriste ovakvu tragediju za svoje sebicne ciljeve?
Can you imagine an america where everyone just gives up?
Možeš li zamisliti ameriku gdje svi jednostavno odustaju?
Can you imagine michelangelo without color?
Možete li zamisliti michelangela bez boja?
How can you imagine... michel buying bread?
Možeš li zamisliti, michela kako kupuje kruh?
Can you imagine that?
God, can you imagine that life?
Bože, možeš li zamisliti taj život?
Can you imagine my surprise?
Mozete li zamisliti moje iznenadenje?
Can you imagine paying a million dollars for a fish?
Možete li zamisliti plaćanje milijuna dolara za ribu?
Can you imagine, quentin, how many times we have had this exact conversation?
Možeš li zamisliti koliko puta smo ovako pričali?
Can you imagine what we can do with all that money?
Mozes li zamisliti sta mozemo uraditi sa svom tom lovom?
Can you imagine what humanity could achieve with an intact egg?
Možete li zamisliti što čovječanstvo može postići s netaknutim jaje?
God, can you imagine a world without the Internet?
Bože, možeš li zamisliti svijet bez interneta?
Can you imagine nicholson in bad day at black Rock?
Možeš li zamisliti nicholsona u"Bad day at black Rock"?
Can you imagine sitting in a theater behind someone wearing that?
Možete li zamisliti sjedi u kazalištu iza netko nosi to?
Can you imagine a better teacher for him than the Seeker?
Možeš li zamisliti boljeg učitelja za njega od Tragača?
Can you imagine the panic?

Rezultati: 866, Vrijeme: 0.2764

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više