COUNTRIES IN THE WORLD NA HRVATSKI

Prijevod countries in the world u Hrvatski

Rezultati: 42, Vrijeme: 0.1799

Engleski-hrvatski rječnik
zemalja svijeta država u svijetu svjetskih zemalja u zemljama svijeta

Primjeri korištenja Countries In The World u rečenici i njihovi prijevodi

We deal with 13 countries in the world which are WORSE than sarajevo.
Imamo zaduženja u 13 zemalja svijeta gdje je gore nego u sarajevu.
This is one of the most unhealthy countries in the world.
Ovo je jedna od najnezdravijih zemalja svijeta.

Croatia is proclaimed as one of the most desirable countries in the world.
Proglašavaju nas jednom od najpoželjnijih zemalja svijeta.
That's from every state in the country and over 60 countries in the world.
Iz cijelog sad-a i 60 zemalja svijeta.
It has been subsequently spread to other countries in the world.
Postepeno se proširio u druge zemlje svijeta.
Three thousand participants from forty countries in the world.
Tri tisuće sudionika iz četrdeset zemlja svijeta.
There are 200 countries in the world.
Postoji 200 država na svijetu.
Theres a 183 countries in the world that do not have nuclear weapons.
Postoje samo 183 zemlje na svijetu, koje nemaju atomsko oružje.
Croatia is one of the nine countries in the world producing flu vaccines.
Hrvatska je jedna od devet zemlja u svijetu koja proizvodi cjepiva protiv gripe.
Richest countries in the world.
Osam najbogatijih zemalja na svijetu.
The most developed countries in the world consider gmos as unsafe and harmful.
Najrazvijenije države svijeta smatraju GMO nesigurnim i štetnim.
The soviets are already intervening in many countries in the world, senator.
Sovjeti već interveniraju u mnogim zemljama diljem svijeta, senatore.
There are ten countries in the world where being gay will get you executed.
Postoji deset zemalja u svijetu gdje je homoseksualnost će te pogubljen.
Seventy countries in the world no longer have any intact or original forests.
Zemalja na svijetu nema netaknutih ili originalnih šuma.
As the youth sailing boat 43 countries in the world train on this.
Kao brod mladih jedrenja 43 zemalja u svijetu vlak na ovom.
Madagascar is one of the poorest countries in the world.
Madagaskar je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu.
War machines battle with the best opponents of the largest countries in the world.
Ratni strojevi borba s najboljim protivnicima najvećih zemalja na svijetu.
Fish and timber are in france, so that many countries in the world.
Riba i drva su u francuskoj, tako da su mnoge zemlje u svijetu.
It involved over 1300 scientists from 71 countries in the world.
Uključivalo je preko 1300 naučnika iz 71 zemlje širom svijeta.
This is one of the most populous and poorest countries in the world.
To je jedna od najnaseljenijih i najsiromašnijih zemalja na svijetu.
In 2009, the former soviet republic was ranked 114th among 175 countries in the world.
Ta bivša sovjetska republika je 2009. godine bila 114. između 175 zemalja svijeta.
The czech republic was one of the first countries in the world to regulate cryptocurrencies.
Češka je jedna od prvih država u svijetu koja je uvela regulaciju kriptovaluta.
The countryside is wonderful and now we understand why this is considered one of the prettiest countries in the world.
Krajolik je predivan i sada shvaćamo zašto ovo smatraju jednom od najljepših zemalja svijeta.
In the more than 50 years of its existence, INGRA has carried out more than 700 investment projects in more than 30 countries in the world.
U više od 50 godina svoga postojanja, INGRA je izvela više od 700 investicijskih objekata u više od 30 zemalja svijeta.
Even with the long vacations and extended lunch breaks, the U.S. and italy are amongst the top 15 most productive countries in the world.
Čak i sa dugačkim odmorima i produženim stankama za ručak, SAD i italija su među prvih 15 najproduktivnijih država u svijetu.
Due to the irresponsible attitude of its government that does not limit the application of chemicals, china is now among the most polluted countries in the world.
Zbog neodgovornog stava vlasti koja ne ograničava primjenu kemikalija, kina je danas među najzagađenijim zemljama svijeta.
From a small craft workshop with two employees, we have grown to a company which employs almost 250 people and exports to more than 30 countries in the world.
Od male zanatske radionice s dvoje zaposlenika, došli smo do tvrtke koja zapošljava gotovo 250 ljudi i izvozi u više od 30 zemalja svijeta.
Softball is played by women and men in more than 70 countries in the world.
Softball igraju i žene i muškarci u vise od 70 zemalja svijeta.
That's myanmar, one of the poorest, and at the same time most interesting countries in the world.
Sve je to myanmar, jedna od najsiromašnijih, ali i najzanimljivijih zemalja svijeta.
Competencies inter-parliamentary union(IPU) inter-parliamentary union(IPU) is the oldest and the biggest parliamentary international peace organization that connects parliaments of different countries in the world.
Nadležnosti interparlamentarna unija(IPU) interparliamentary union interparlamentarna unija najstarija je i najveća parlamentarna međunarodna mirovna organizacija koja povezuje parlamente različitih zemalja svijeta.

Rezultati: 42, Vrijeme: 0.1799

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Countries in the world" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više