DURING THE DAY NA HRVATSKI

Prijevod during the day u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 734, Vrijeme: 0.0922

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja During The Day u rečenici i njihovi prijevodi

They sleep during the day.
Oni spavaju tijekom dana.
Just during the day.
Samo tijekom dana.
I manage a tattoo parlor during the day, okay?
Vodim salon za tetovažu preko dana, u redu?
She goes to school during the day and works at night.
Ide na faks preko dana i radi preko noći.
Well... however happy i am during the day, at night.
Sretan sam danju, ali noću.
Not during the day, actually.
Ne tijekom dana, zapravo.
What will you read during the day or at night?
Što ćeš čitati tokom dana ili večeri?
We use red during the day and green at night.
Koristimo crveno tijekom dana i zelene noću.
A lawyer during the day and then judge and jury at night.
Odvjetnik danju a sudac i porota noću.
During the day it acts as a beach bar and restaurant.
Preko dana djeluje kao beach bar i restoran.
If you come back during the day, it might be a little easier to get in.
Ako dođete tokom dana mogli bi lakše ući.
Don't worry. He's the boss during the day, I'm the boss during the night.
On Ne brini.je danju šef, a ja sam noću.
We will have him here in the nursery during the day.
Smjestit cemo ga ovdje u djeciju sobu preko dana.
Wind speeds during the day were between 8 and 12 miles per hour.
Brzina vjetra tijekom dana je bila između 12 i 18 kilometara na sat.
They sleep during the day.
Po danu spavaju. tako je.
During the day, we will have a special detail of six armed guards.
Naravno, tokom dana imat ćemo specijalni dodatak, šest naoružanih čuvara.
Sometimes we program during the day but night hours are friends of every programmer.
Ponekad programiramo danju, ali noćni sati prijatelji su svakog programera.
You know there's no TV on during the day unless it's boring.
Znaš da po danu nema gledanja TV, osim dosadnih emisija.
It was terribly hot on the road during the day.
Tjekom dana je bilo vruče.
During the day would be better because i have a son in school.
Preko dana bi bilo bolje jer imam sina u školi.
During the day, we were a government village.
Tijekom dana bili smo vladino selo.
I feel more healthy. I very seldom get tired during the day.
Osjećam se zdravije i rijetko se umaram tjekom dana.
You guys, everybody, you should come by during the day sometime.
Trebali bi nekada doći po danu.
These prairie dogs, they will sleep during the day.
Ti prerijski psi spavaju preko dana.
Thus we leave that they continued to insist all during the day, without yielding.
Pustili smo da se ti pozivi nastave čitavog dana bez prestanka.
It's like the indy 500 here during the day.
To je kao indy 500 ovdje tijekom dana.
Sometimes people want to rest- you have been working at night, others during the day.
Katkad se poželiš i odmora. Neki rade noću, drugi danju.
I called you during the day but you weren't answering.
Zvala sam te tokom dana, ali nisi se javljao.
Things build up, all the shit a person goes through during the day.
Stvari se gomilaju... sva sranja kroz koja osoba prođe tokom dana.
During the day,it's an abandoned theater.
Preko dana to je napuštano kazalište.

Rezultati: 734, Vrijeme: 0.0922

VIDI TAKOĐER
SINONIMI

S Sinonimi "during the day"


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više