EXCHANGE OF INFORMATION NA HRVATSKI

Prijevod exchange of information u Hrvatski

Rezultati: 309, Vrijeme: 0.1239

Engleski-hrvatski rječnik
razmjenu informacija razmjena informacija razmjene informacija razmjeni informacija razmjena podataka razmjene podataka razmjeni podataka

Primjeri korištenja Exchange Of Information u rečenici i njihovi prijevodi

Forum for exchange of information on enforcement.
Forum za razmjenu informacija o provedbi.
Transparency and exchange of information on request.
Transparentnost i razmjena informacija na zahtjev.

Enable easier exchange of information between employees with yammer.
Omogućite lakšu razmjenu informacija među zaposlenicima uz yammer.
If you don't touch him, we will agree to a fair exchange of information.
Pristajemo na razmjenu informacija ako ga ne dirate.
Mandatory automatic exchange of information in the field of taxation.
Obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja.
A simple exchange of information.
Jednostavna razmjena informacija.
Belonging to such an institution has many benefits, including exchange of information.
Članstvo u takvoj instituciji pruža brojne prednosti, uključujući i razmjenu informacija.
Guidelines on exchange of information on a systematic basis within colleges.
Smjernice o razmjeni informacija na sustavnoj bazi unutar kolegija.
A little exchange of information never hurt anyone.
Malo razmjena informacija nikada nikoga povrijediti.
This approach speeds up the extension and implementation of the mandatory automatic exchange of information.
Ovaj pristup ubrzava proširenje i provedbu obvezne automatske razmjene informacija.
Streamlining legislation on the automatic exchange of information.
Pojednostavnjivanje zakonodavstva o automatskoj razmjeni informacija.
Time and manner of automatic exchange of information.
Vrijeme i način automatske razmjene informacija.
Part of our fair exchange of information.
Dio poštene razmjene podataka.
We keep the minimum communication necessary for regular exchange of information.
Održavamo minimalnu komunikaciju potrebnu za redovitu razmjenu informacija.
Permanent exchange of information.
Trajna razmjena informacija.
I will get to the point. This is a simple exchange of information.
Zato ću biti direktan, ovo je razmjena informacija.
The proposal on automatic exchange of information.
Prijedlog o automatskoj razmjeni informacija.
Exchange of information accompanying support services.
Razmjena informacija uz prateće usluge podrške.
Exchange of information between member states.
Razmjena informacija između država članica.
Exchange of information upon request.
Razmjena informacija na zahtjev.
Professional secrecy and exchange of information.
Poslovna tajna i razmjena informacija.
Better communication and exchange of information.
Bolja komunikacija i razmjena informacija.
Open communication and timely exchange of information among members.
Otvorena komunikacija i pravodobna razmjena informacija među članovima.
Exchange of information with EBA.
Razmjena podataka s eba-om.
Naumovski: exchange of information key to fight against money laundering.
Naumovski: razmjena informacija ključna u borbi protiv pranja novca.
Exchange of information and data about the current situation and business activity of shipping companies.
Razmjena informacija i podataka o trenutnom stanju i poslovanju brodarstava,
Automatic exchange of information(AEoI) of financial account information.
Automatska razmjena informacija o informacijama o financijskim računima.
Exchange of information between authorities.
Razmjena informacija s drugim tijelima.
Automatic exchange of information with respect to reportable accounts.
Automatska razmjena informacija u pogledu računa o kojima se izvješćuje.
Exchange of information with ESMA.
Razmjena informacija s esma-om.

Rezultati: 309, Vrijeme: 0.1239

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Exchange of information" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više