FIRST OF ALL NA HRVATSKI

Prijevod first of all u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 947, Vrijeme: 0.093

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja First Of All u rečenici i njihovi prijevodi

First of all, i want to show you the particular illusion here.
Prije svega, želim vam pokazati određenu iluziju ovdje.
But first of all, i explain the rules.
Ali prvo ću objasniti pravila.
First of all, shawn, that's a thomas guide.
Prije svega shawn, to je tomasov vodič.
Bandar, first of all, you have to experience the inconvenience of dying.
Bandar, najprije, moraš doživjeti neugodnost umiranja.
Well... first of all that he isn't a cop.
Pa...kao prvo to što nije policajac.
First of all my moods and depressions.
Prije svega moja raspoloženja i depresije.
Uh, first of all, that's a personal question.
Uh, pre svega, to je lično pitanje.
OK, first of all, what's with the outfit?
OK, prvo, što je sa vašom odeccom?
Jim, first of all i would like to thank you for monitoring this debate.
Jim, najprije bih ti volio zahvaliti što nadgledate ovu raspravu.
First of all, i want to do a chicken and garlic.
Prije svega, želim napraviti piletinu i češnjak.
First of all, what was the kid doing there in the desert?
Prije svega, što je klinac radio tamo u pustinji?
First of all, here's what students think is going to happen.
Prvo, evo što studenti misle da će se dogoditi.
First of all, you're my wife.
Pre svega, ti si moja žena.
Okay, first of all, where is woofy Dog?
U redu, u prvom redu, gdje je woofy Dog?
First of all, we must overcome nationalism and ideological division.
Moramo najprije nadići nacionalizam i ideološku podvojenost.
Now, first of all, there's beryl.
Sad, najpre, tu je beril.
First of all, the president will support the senator's bid for the white house.
Prije svega, predsjednik će podržati senatora ponudu za bijelu kuću.
Miss hessington, first of all, i want you to familiarize yourself with this man.
Gđice. Hessington, pre svega, upoznajte se sa ovim čovekom.
Well, first of all, it's 2,000 miles away.
Pa, najprije, to je 3218 kilometara udaljeno.
First of all... always save one beer for daddy.
Prvo... uvijek sačuvaj jedno pivo za taticu.
First of all, thank you for that question.
Prvo, hvala vam na pitanju.
First of all, not my name.
Prije svega, ne moje ime.
First of all, my glass.
Najpre, moja čaša.
First of all, she was hot.
Prvo, bila je zgodna.
Well, first of all, we're in each other's bodies.
Pa, pre svega, zamenjena su nam tela.
First of all, you have to sort out the smooth running of the hospital.
Najprije, treba uspostaviti glatko funkcioniranje bolnice.
First of all, use both mirrors- this van is wider than you think.
Prvo, koristi oba retrovizora, kola su šira nego što misliš.
First of all we have to find, this friend of yours, skeet.
Najpre, moramo naći tog vašeg prijatelja, skeeta.
First of all, i do hope you enjoyed your son's. Cello recital.
Najprije, nadam se da si uživao u sinovom recitalu.
First of all, there is no fresh maggie smith material.
Prije svega, ne postoji svježe maggie smith materijala.

Rezultati: 947, Vrijeme: 0.093

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"First of all" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više