GREECE AND TURKEY NA HRVATSKI

Prijevod greece and turkey u Hrvatski

Rezultati: 147, Vrijeme: 0.0657

Engleski-hrvatski rječnik
grčke i turske grčka i turska grčkoj i turskoj grčku i tursku

Primjeri korištenja Greece And Turkey u rečenici i njihovi prijevodi

Greece and turkey are the two governments in charge of implementation.
Vlade grčke i turske zadužene su za provedbu.
Progress between greece and turkey for the cyprus problem.
Napredak između grčke i turske glede ciparskog spora.

Macedonia, greece and turkey are also coping with shortages.
Makedonija, grčka i turska također se bore s nestašicama.
They also talked about relations between greece and turkey and the cypriot issue.
Također su razgovarali o odnosima između grčke i turske i o pitanju cipra.
More than 25% of young people in greece and turkey are without work.
Više od25% mladih ljudi u grčkoj i turskoj je bez posla.
Diplomatic Diary: greece and turkey hold joint naval exercise.
Diplomatski dnevnik: grčka i turska održale zajedničku pomorsku vježbu.
But not in greece and turkey.
Ali ne u grčkoj i turskoj.
Cyprus, greece and turkey are among the countries listed.
Cipar, grčka i turska nalaze se među navedenim zemljama.
Including greece and turkey.
Uključujući grčku i tursku.
Bih, greece and turkey are listed in tier 3.
Bih, grčka i turska navode se u kategoriji 3.
Greece and turkey have expressed their readiness to co-operate in the reduction of military spending.
Grčka i turska su izrazile spremnost surađivati u smanjenju vojnih troškova.
Greece and turkey are the two governments in charge of implementing the agreement.
Grčka i turska dvije su zemlje zadužene za provedbu sporazuma.
Greece and turkey held their first joint military drills at the weekend.
Grčka i turska održale su prvu zajedničku vojnu vježbu tijekom vikenda.
Greece and turkey achieve breakthrough on cyprus reunification.
Grčka i turska postigle napredak glede ponovnog ujedinjenja cipra.
The cyprus issue remains a source of tension between NATO allies greece and turkey, and the stalemate in the peace process has hampered Turkey's EU bid.
Ciprasko pitanje ostaje izvor napetosti između grčke i turske, saveznika u nato-u, a zastoj u mirovnom procesu poremetio je kandidaturu turske za prijam u EU.
In addition, greece and turkey have exchanged increasingly harsh words in an ongoing aegean sea airspace dispute.
Uz to, grčka i turska razmjenjuju sve oštrije riječi u tekućem sporu oko zračnog prostora iznad egejskog mora.
Further tension between greece and turkey... as a result of recent riots in cyprus.
Rast tenzije između grčke i turske... kao rezultat skorašnjih nemira na kipru.
Neighbouring greece and turkey, also hit by severe floods, are accusing bulgaria of poor crisis management.
Susjedne grčka i turska koje su također pogođene velikim poplavama, optužuju bugarsku za loše upravljanje krizom.
More price-conscious tourists from central europe are choosing greece and turkey over spain, causing double-digit increase rates for both countries.
Turisti iz središnje europe koji više pozornosti obraćaju na cijene okreću se grčkoj i turskoj umjesto španjolskoj, uzrokujući dvoznamenkaste stope povećanja za obje zemlje.
The first banking-level meeting in a decade took place between greece and turkey on 10 may in athens.
U Ateni je 10. svibnja nakon deset godina održan prvi sastanak na razini banaka između grčke i turske.
To our action in greece and turkey." and it clearly contributed to the soviet decision.
Puč u mađarskoj je ruski odgovor na naše aktivnosti u grčkoj i turskoj.
The event drew 11 folklore companies from serbia, bosnia and herzegovina, bulgaria, greece and turkey.
Festival je okupio 11 folklornih skupina iz srbije, bosne i hercegovine, bugarske, grčke i turske.
We inaugurate a historic project that will turn greece and turkey into energy hubs.".
Pokrećemo povijesni projekt koji će pretvoriti grčku i tursku u energetsko središte".
While greece and turkey have long been magnets for visitors, post-transition countries such as bulgaria, croatia and macedonia are looking to maximize their potential.
Dok su grčka i turska dugo bile magneti za posjetitelje, posttranzicijske zemlje poput bugarske, hrvatske i makedonije nastoje maksimizirati svoj potencijal.
Erdogan wrote that mutual respect and understanding between greece and turkey would improve stability throughout the region.
Erdogan je napisao kako bi uzajamno poštivanje i razumijevanje između grčke i turske poboljšali stabilnost diljem regije.
The best result for the united states, the EU, greece and turkey is yes from both sides.
Najbolji rezultat za sjedinjenje države, EU, grčku i tursku bilo bi'da' na objema stranama otoka.
Bulgaria, greece and turkey are also facing harsh weather conditions expected to last for several days.
Bugarska, grčka i turska također se sučeljavaju s teškim vremenskim uvjetima koji će, kako se očekuje, trajati nekoliko dana.
Ankara warned that such statements can harm reconciliation efforts between greece and turkey.
Ankara je upozorila kako takve izjave mogu ugroziti napore za pomirenje između grčke i turske.
According to a report in the turkish daily zaman on tuesday, however, pascoe is due to visit cyprus, greece and turkey at the end of this month.
Prema izvješću objavljenom u turskom dnevniku zaman u utorak, pascoe bi trebao posjetiti cipar, grčku i tursku koncem ovog mjeseca.
In some countries, such as greece and turkey, nearly half the men smoke.
U nekim zemljama, kao što su grčka i turska, skoro polovica muškaraca puši.

Rezultati: 147, Vrijeme: 0.0657

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Greece and turkey" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više