HAVE A FEELING NA HRVATSKI

Prijevod have a feeling u Hrvatski

Rezultati: 102, Vrijeme: 0.2489

Engleski-hrvatski rječnik
imam osjećaj imate osjećaj imam osećaj imaju osjećaj imam dojam imati osjećaj se čini

Primjeri korištenja Have A Feeling u rečenici i njihovi prijevodi

And i have a feeling it won't be easy.
A ja imam osjećaj da neće biti lako.
But i have a feeling that by doing this, i will be breaking the law.
Ali imam osećaj da ću time prekršiti zakon.

I just have a feeling something's terribly wrong.
Ali imam osjećaj da nešto nije u redu.
Because i have a feeling this could go on for a while.
Zato što imam osećaj da će ovo potrajati.
But i have a feeling your visit will be brief, so first things first.
Ali imam osjećaj da će tvoja posjeta biti kratka.
But i have a feeling in an hour I'm gonna want to take them out again.
Ali imam dojam da ću za 1h opet.
Besides, i have a feeling i spend most of my off hours here.
Ionako mi se čini da većinu vremena provodim ovdje.
But i have a feeling.
Ali imam osjećaj.
In the end, i have a feeling i may be the one protecting lana from you.
Imam dojam da ja štitim lanu od tebe.
Why do i have a feeling I'm gonna regret this?
Zašto mi se čini da ću požaliti?
I just have a feeling Jane's better off left alone right now.
Samo imam osjećaj da mu je trenutno bolje samome.
But sometimes you just have a feeling.
Ali ponekad jednostavno imate osjećaj.
Have a feeling he's not like most college kids.
Imati osjećaj da se ne sviđa većinu koledž djecu.
Not yet, but i have a feeling we're about to find out.
Ne još, ali imam osjećaj smo saznati.
But i have a feeling you're gonna love this one.
Jasno. ali imam osjećaj da će ti se ovo svidjeti.
I just have a feeling.
Samo imam osjećaj.
I have a feeling he's a quack.
Ja imam osjećaj da je šarlatan.
I just have a feeling i have seen it somewhere before.
Samo imam osjećaj da sam ga negdje vidio ranije.
No. But i have a feeling I'm about to.
Ne, ali imam osjećaj da ću sada.
And i have a feeling she wasn't clean.
I ja imam osjećaj da nisu bili čisti.
Just have a feeling this is gonna be a good day.
Imam osjećaj da će ovo biti dobar dan.
I should kill you, but i have a feeling you might prove useful.
Trebao bih te ubiti, ali imam osjećaj možda pokazati korisnim.
Have a feeling that you and i share that.
Imam osjećaj da nam je to zajedničko.
You have a feeling?
Ti imaš osjećaj.
Did you have a feeling that was gonna happen?
Jeste li imali osjećaj koji će se dogoditi?
I'm not pulling you because you have a feeling.
Neću riskirati samo zato što ti imaš osjećaj.
I suddenly have a feeling, i know this man.
Najednom imam osećaj kao da poznajem tog čoveka.
I have a feeling i wouldn't get on with the people you employ here.
Mislim da se ne bih slagao sa ljudima kakve ovdje zapošljavate.
And i have a feeling i would rather not be told.
I ja imam osjecaj radije ne bih se javi.
He might have a feeling.
Tvoj osjećaj mora da ima osnove.

Rezultati: 102, Vrijeme: 0.2489

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Have a feeling" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više