HOW MANY TIMES NA HRVATSKI

Prijevod how many times u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 2031, Vrijeme: 0.1258

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja How Many Times u rečenici i njihovi prijevodi

And how many times has nick been on the seventh floor?
A koliko puta je nick bio na sedmom katu?
That is how many times i tried to save eliza.
To je koliko puta sam pokušao spasiti elizu.
How many times must i say no before you understand?
Ako samo... -koliko puta moram reći"ne" prije nego shvatite?
How many times a month you spread your legs?
Koliko put mjesecno raširiš noge?
And how many times you slept with her?
I koliko puta si spavao sa njom?
How many times have you seen me use that boat?
Koliko puta si me vidio da vozim taj brod?
And i don't know how many times i can thank you for that.
I ne znam koliko puta ja mogu vam zahvaliti za to.
How many times have you thrown the truth in people's faces?
Koliko puta si ti ljudima bacio istinu u lice?
How many times you need to watch that, Adrian?
Koliko puta to moraš pogledati?
Sandra,... how many times...?
Sandra,... koliko puta...?
How many times a year do you fall in love, Adam?
Koliko puta se zaljubiš na godinu?
Jonathan, how many times have you put this farm above our personal lives?
Jonathan, koliko puta si stavio ovu farmu iznad naših života?
How many times are you going write your name on yogurt?
Koliko puta će napisati ime na jogurt?
He was in your rehab facility how many times, dr. Gracey?
Bio je u vašoj klinici za odvikavanje koliko puta, dr. Gracey?
How many times on the ark did we go two days without water?
Koliko puta na kovčeg smo ići dva dana bez vode?
How many times must i explain the difference between a vendetta and vengeance?
Koliko puta moram objasniti razliku između krvne osvete i osvete?
How many times have i told gibbs to write these things down?
Koliko puta sam rekla gibbsu da zapiše ove stvari?
How many times have i told you that dynamite is for avalanche control?
Koliko puta sam ti rekao da je dinamit za kontrolu lavina?
How many times can i ask you to save him?
Koliko puta mogu vas pitati da ga spasi?
How many times did the police videotape it?
Koliko puta je policija snimala?
How many times do i have to tell you this?
Koliko puta moram reći? bio sam u ratu.
How many times a week did you check on me after Iraq?
Koliko puta tjedno si provjeriti na mene nakon Iraku?
How many times can i do it in a night?
Koliko puta mogu to učiniti u noći?
How many times did the other phoebe help us?
Koliko puta nam je druga phoebe pomogla?
Kelsey, kelsey, kelsey, how many times must we tell you?
Kelsey, kelsey, kelsey, koliko puta ti moramo reći?
How many times have you had sex in a day?
Koliko puta si se ševila u jednom danu?
How many times, son?
Koliko puta, sine?
How many times did he write to them?
Koliko puta im je pisao?
How many times i gotta tell you not to play with guns?
Koliko puta ti moram reći da se ne igraš s pištoljima?
How many times did they call?
Koliko puta su zvali?

Rezultati: 2031, Vrijeme: 0.1258

VIDI TAKOĐER

Vidi također


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više