I GOT A FEELING NA HRVATSKI

Prijevod i got a feeling u Hrvatski

Rezultati: 119, Vrijeme: 0.1667

imam osjećaj dobio sam osjećaj čini mi se imam osećaj

Primjeri korištenja I Got A Feeling u rečenici i njihovi prijevodi

Cause i got a feeling you're gonna need a strong stomach.
Jer imam osjećaj da će ti trebati jak želudac.
I got a feeling i was stonewalled.
Dobio sam osjećaj da me blokiraju.

No, sir. But i got a feeling something's up.
Ali imam osjećaj da se nešto sprema.
I got a feeling I'm being followed.
Imam osjećaj da su me pratili.
I got a feeling you're not gonna like it.
Čini mi se da ti se neće svidjeti.
I got a feeling nothing scares you.
Dobio sam osjećaj ništa vas plaši.
Tonight, i got a feeling you gonna see my experiment work.
Večeras, imam osjećaj da ćete vidjeti moj eksperiment na dijelu.
I got a feeling he's gonna need the both of us.
Imam osećaj da ćemo mu oboje biti potrebni.
I got a feeling pregnancy would make lorelai particularly randy. T.J.!
Čini mi se da bi lorelai bila posebno željna u trudnoći.
I got a feeling when he stops whittling, something's gonna happen.
Čini mi se, kad prestane rezuckati,... ..nešto će se dogoditi.
I got a feeling about this, marioroni.
Imam osjećaj za ovo, mariolino.
I got a feeling that man's on the verge.
Imam osećaj da je taj čovek na rubu.
I got a feeling we're not being told the entire story.
Čini mi se da nam nisu sve rekli.
I got a feeling that honolulu is far, far away.
Imam osećaj da je honolulu sve dalje i dalje.
I got a feeling that he's in the same place that jess is.
Imam osjećaj da je on na istom mjestu kao i jess.
I got a feeling this van following laurel has something to do with me.
Imam osjećaj ovaj kombi sljedeće laurel ima veze sa mnom.
I got a feeling kofi amandul doesn't exist either.
Imam osjećaj da niti kofi amandul ne postoji također.
I got a feeling we both might be before the night's over.
Imam osjećaj da smo oboje mogli biti prije noći je.
I got a feeling this isn't our guy.
Imam osjećaj da ovo nije naš tip.
I got a feeling he wasn't even telling the truth about the affair with eliska.
Imam osjećaj da je lagao i o aferi s eliskom.
I got a feeling about this place.
Imam osjećaj o ovom mjestu.
I got a feeling that if she's.
Imam osjećaj da, ako je ona.
Nope, but i got a feeling you can.
Ne, ali sam dobio osjećaj što možete.
I got a feeling we will see him again.
Ima osjećaj da ćemo ga ponovno vidjeti.
I got a feeling we're going in circles here.
Imam osjećaj idemo u krug ovdje.
Yeah, well, i got a feeling he plays barbies all by himself.
Da, kladim se da se i sam igra sa barbikama.
Last night, i got a feeling.
Sinoć sam imao neki predosjećaj.
And i got a feeling that you can.
A ja imam osjećaj da ti to možeš.
I got a feeling it ain't that big, eddie.
Nekako si mislim da i nije tako velik!
I got a feeling mae has brought me luck.
Osjećam da će mi mae donijeti sreću.

Rezultati: 119, Vrijeme: 0.1667

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više