I WILL SHOW YOU NA HRVATSKI

Prijevod i will show you u Hrvatski

Rezultati: 1125, Vrijeme: 0.0998

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja I Will Show You u rečenici i njihovi prijevodi

And now i will show you our little magie theater.
A sada, pokazat ću ti naše malo magično kazalište.
I will show you, then you decide.
Pokazat ću ti, onda odluči.
Uh, i will show you how to check the messages.
Uh, pokazaću ti kako da pregledaš poruke.
Come here, i will show you.
Dodi, pokazat cu ti.
I will show you gary.
I will show you how fast i can move!
Pokazaću ti koliko brzo mogu!
Show me the diamonds, and i will show you your bitch.
Pokaži mi dijamante, i pokazaću ti tvoju kučku.
I will show you your place, which is in hell!
Pokazat ću ti tvoje mjesto, koje je u paklu!
Well, i will show you crazy.
E pa pokazat cu ti ludo.
Hold my shirt, i will show you what's to do.
Sad mi drži majcu, pokazacu ti šta bi trebao da radiš.
I will show you, i will.
Pokazaću ti, hoću.
Well, come on in the kitchen, i will show you.
Pa, hajde u kuhinji. pokazat ću ti.
Come on, get on and i will show you.
Popnite se i vidjet ćete.
I will show you what i have been thinking.
Pokazacu ti o cemu sam razmišljao.
Well, here, i will show you.
Pa, hajde pokazat cu ti.
I will show you how easy it is.
Pokazaću ti kako je lagano.
Come on, i will show you back to your quarters.
Hajde, otpratit ću vas do vaše sobe.
Come on, honey, i will show you where your room is.
Dodji, duso, pokazat cu ti gdje je tvoja soba.
Jonas, he is fine, i will show you.
Jonas to je u redu vidjet ćete.
I will show you how.
Pokazacu ti kako.
For three blue cards, i will show you.
Za tri plava listića, pokazat ću ti.
I will show you who's ruler of this kingdom.
Pokazat ču ti tko je vladar ovoga kraljevstva.
If you will follow me into the bedroom, i will show you some beautiful woodwork.
Dođite u spavaću sobu, vidjet ćete predivnu drvenariju.
If my parents fall asleep early, i will show you my basement.
Ako mi roditelji ranije zaspu, pokazat ću ti moj podrum.
Let's go, senor, i will show you the way.
Pođimo, senor, otpratit ću vas.
I will show you!
I will show you, master godric, whether I'm fit or no.
Pokazaću ti, gospodaru godriče, jesam li spreman ili ne.
I will show you where it is.
Pokazacu ti gde je.
I will show you that french joie de vivre.
Vidjet ćete francusku radost života.
Then i will show you where the third box is.
Onda ću ti pokazati gdje je treća škrinjica.

Rezultati: 1125, Vrijeme: 0.0998

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"I will show you" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više