I WOULD LOVE NA HRVATSKI

Prijevod i would love u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 3723, Vrijeme: 0.1678

Primjeri korištenja I Would Love u rečenici i njihovi prijevodi

Look, i would love to help, but.
Gledaj, volio bih pomoći, ali.
But i would love to hear you again.
Ali rado bih slušao tebe.
Fiona, i would love you to meet my older brother, robbie.
Fiona, volio bih da upoznas mog starijeg brata, robbiea.
Hmm, i would love that.
Hmm, voleo bih to.

Look, i would love to help, but i don't know anything.
Gle, volio bih pomoći, ali ja ne znam ništa.
And also, i would love to take you to the lookout point of rancho cucamonga.
I rado bih te odveo u razgledavanje rancho cucamonga.
I would love to live better.
Voleo bih da živim bolje.
Sure, i would love to see you again.
Naravno, rado bih te opet vidjela.
I would love to see your mama's face.
Volela bih da vidim facu tvoje mame,

I would love to pick your brain more about renzo.
Volio bih pokupiti vaš mozak više o renzo.
Oh, i would love to, but we have a breaking lesson tonight.
O, voleo bih da, ali imamo lomljenja lekciju večeras.
Well, i would love to, mary, but remember.
Pa, volela bih, meri, ali zapamti.
I would love to have a life with you, emma.
Volio bih imati život s tobom, emma.
Well, i would love the help.
Pa, rado ću ti pomoći.
Well, i would love to see one of them.
Pa, rado bih vidio bar jednu od njih.
I would love to live here with you.
Volio bih živjeti ovdje s tobom.
I would love to be with you always, but.
Rado bih stalno bio s tobom, ali.
I would love to see what you got.
Volio bih to vidjeti.
I would love to give them to lew before he hangs.
Volela bih da ih dam lew-u, pre nego ga obese.
I would love to meet agatha christie, bet she's brilliant!
Voleo bih da upoznam agathu christie, sigurno je briljantna!
I would love to come to your heart murmur lecture.
Vrlo rado ću doći na predavanje o šumu na srcu.
I would love to make a salad.
Bilo bi mi drago da napravim salatu.
I would love some good news.
Volio bih dobre vijesti.
I would love to have 12 euros to buy a drink.
Rado bih imala 12 eura za piće.
Son, i would love to, but I'm a deacon now.
Sine, voleo bih, ali sada sam đakon.
I would love that luxury.
Volela bih taj luksuz.
Okay, i would love to have dinner with you on saturday.
Dobro, rado ću s tobom izaći na večeru u subotu.
I would love to put you in my movie.
Volio bih vas staviti u mom filmu.
Ms. Higgins, i would love to see your sand gnats.
Gospođa higgins, voleo bih da vidim tvoj pijesak komarcima.
You know, i would love to follow"Old Ben's Friends".
Znaš, voljela bih da pratim"Prijatelji starog Bena".

Rezultati: 3723, Vrijeme: 0.1678

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"I would love" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više