IN THE BLOOD NA HRVATSKI

Prijevod in the blood u Hrvatski

Rezultati: 1421, Vrijeme: 0.1222

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja In The Blood u rečenici i njihovi prijevodi

Bacterial infection in the blood(sepsis).
Bakterijska infekcija u krvi(sepsa).
It's in the blood supply.
Nalazi se u krvnim zalihama.
Bacteria in the blood(bacteraemia).
Bakterije u krvi(bakterijemija).
Blood clots in the blood vessels.
Stvaranje ugrušaka u krvnim žilama.
High concentration in the blood.
Visoka koncentracija u krvi.
Evere infection in the blood(sepsis).
Teška infekcija krvi(sepsa).
A fall in the number of red cells in the blood after an operation.
Pad broja crvenih krvnih stanica nakon operacije.
Have high blood pressure in the blood vessels in the lungs.
Imate visok krvni tlak u krvnim žilama u plućima.
High sugar levels in the blood(hyperglycaemia).
Visoke razine šećera u krvi(hiperglikemija).
And you see the tiny bubbles in the blood?
I vidite male mjehurice krvi?
Tissue death due to constriction in the blood vessels in the elbow.
Smrt nastupa zbog sužavanja krvnih žila u laktu.
Their caps in the blood of their victims.
Kape u krv svojih žrtava.
Lung infection, infection in the blood.
Infekcija pluća, infekcija krvi.
Platelets act to plug tears in the blood vessels and stop bleeding.
Trombociti djelovati priključiti suze u krvnim žilama i zaustaviti krvarenje.
Increased bile pigment in the blood(hyperbilirubinaemia).
Povećan žučni pigment u krvi(hiperbilirubinemija).
Something in the blood.
Nešto u krvi.
This enzyme is found in the blood vessels of the lungs.
Ovaj se enzim nalazi u krvnim žilama pluća.
The white blood cells defend us against bacteria and infections in the blood.
Bijele krvne stanice se braniti protiv bakterija i infekcija krvi.
Creatine kinase concentration in the blood plasma, before and after intense exercise.
Koncentracija kreatin kinaze u krvnoj plazmi, prije i nakon intenzivnog treninga.
What did you put in the blood at euclid park hospital?
Što si ubacio u krv u bolnici euclid Park?
The number of red cells in the blood may fall(anaemia).
Broj crvenih krvnih stanica može pasti(anemija).
Serious infection including infection in the blood(sepsis).
Ozbiljna infekcija, uključujući infekciju krvi(sepsa).
It didn't show up in the blood test of any of the victims.
Nije se pokazalo u krvnoj slici ni jedne žrtve.
Yeah, somebody stepped in the blood.
Da, neko je stao u krv.
Then, and only then, will you truly be cleansed in the blood of the lamb.
Onda i samo onda ćete biti iskupljeni krvlju janjeta.
Low level of phosphate in the blood(hypophosphataemia).
Niska razina fosfata u krvi(hipofosfatemija).
Blood clots can also lead to a blockage in the blood vessels of the lung.
Krvni ugrušci mogu dovesti i do blokade krvnih žila u plućima.
We found intestinal edema and air in the blood vessels.
Pronašli smo crijevni edem i zrak u krvnim žilama.
Concentration in the blood plasma is approximately 4-5 micromoles.
Koncentracije u krvnoj plazmi su oko 4-5 mikromola.
Low number of red blood cells which carry oxygen in the blood(anaemia).
Nizak broj crvenih krvnih stanica koje prenose kisik krvlju(anemija).

Rezultati: 1421, Vrijeme: 0.1222

VIDI TAKOĐER

Vidi također


"In the blood" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više