IN THE GOSPEL NA HRVATSKI

Prijevod in the gospel u Hrvatski

Rezultati: 113, Vrijeme: 0.1264

Engleski-hrvatski rječnik
u evanđelju u evanđelje evanđelju u jevanđelju

Primjeri korištenja In The Gospel u rečenici i njihovi prijevodi

For your fellowship in the gospel from the first day until now;
Zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada-.
It's mentioned in the gospel.
Pominje se u jevanđelju.

God's righteousness is revealed in the gospel.
Božja pravednost se očituje u evanđelju.
In the gospel ofjohn that's where you can read about what jesus says.
U jevanđelju po jovanu možete da nađete šta je isus govorio.
In the gospel we have just read, christ calls us his friends.
U evanđelju smo upravo pročitali kako nas krist zove svojim prijateljima.
The faith in the gospel of remission made us'the righteous.'.
Vjera u evanđelje oproštenja učinila nas je'pravednima'.
February matthew 15:21-28 trust is a key reality in the gospel.
Veljača matej 15,21-28 povjerenje je u evanđelju ključna stvarnost.
Believe in the gospel of redemption in the proper way and be redeemed.
Vjeruj u evanđelje otkupljenja na ispravan način i bit ćeš otkupljen.
Whoever believes and trusts in the gospel is already united to god.
Tkogod vjeruje i ima povjerenja u evanđelje, već je sjedinjen s bogom.
Paul says that believing in the gospel saved him.
Pavao je rekao da ga je spasila vjera u evanđelje.
The will of god is for us to believe in the gospel.
Božja je volja da vjerujemo u evanđelje.
The one who believed in the gospel according to spielberg.
Onaj koji je čvrsto vjerovao u evanđelje po spielbergu.
Our family believes in the gospel of the lord jesus.
Naše obitelji vjeruju u raspelo isusovo.
In the gospel he shows us the way, the way of the beatitudes(cf. Mt 5:1-12).
On nam u evanđelju pokazuje put a taj put su blaenstva(usp. Mt 5, 1-12).
But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.
A prokušanost vam je njegova poznata: kao dijete s ocem služio je sa mnom evanđelju.
He helps us to walk in history, firmly rooted in the gospel and with dynamic fidelity to our traditions and customs.
On nam pomaže kročiti u povijesti čvrsto ukorijenjeni u evanđelju i ujedno s dinamičnom vjernošću našima tradicijama i običajima.
They're the people of god, as is found very clearly in the gospel stories of christ.
Oni su božji ljudi, što se vrlo jasno može naći u pričama o kristu u evanđelju.
In her words, we hear the echo of the words of Jesus:"Convert and believe in the Gospel"(Mk 1,15).
U njezinim riječima čujemo odjek isusovih riječi:"Obratite se i vjerujte evanđelju"(Mk 1, 15).
When we thus recognize and believe in the gospel given by the lord, then god tells us,"I approve your faith.".
Kada prepoznamo i vjerujemo u evanđelje dano od gospoda, tada nam gospod govori,"Mila mi je tvoja vjera.".
A tree is recognized by its fruits, it says some place in the gospel.
Stablo se poznaje po svojim plodovima, kaže se na jednom mjestu u evanđelju.
Anyone who knows and believes in the gospel of the atonement of sins and who believes in the truth is redeemed of all his/her sins.
Svtko tko zna i vjeruje u evanđelje oproštenja grijeha, svatko tko vjeruje u istinu, spašen je od svih svojih grijeha.
The faith in the gospel that manifests godís righteousness is of utmost importance for all sinners.
Vjera u evanđelje očitovanja božje pravednosti je najvažnija za sve grešnike.
In the gospel the great theatre actor and director pippo delbono enters the refugee shelter in asti with his latest play.
U evanđelju veliki kazališni glumac i sineast pippo delbono ulazi u prihvatilište za izbjeglice u astiju.
In the gospel it is clear that god values very highly people who seem completely unproductive and unsuccessful.
U evanđelju je jasno da bog vrlo visoko vrednuje ljude koji izgledaju potpuno neproduktivno i beskorisno.
Believe in the gospel of Jesus' baptism and his blood on the cross, and be saved.".
Vjeruj u evanđelje kristova krštenja i njegove krvi na križu, i bit ćeš spašen.".
That one of Satan's main goals is to keep us to make sure we can not see the glory of god in the gospel.
To je jedan od glavnih ciljeva sotoninih je da nas zaslijepiti kako bi bili sigurni da ne možemo vidjeti slavu božju u evanđelju.
If you do, believe in the gospel of the baptism of jesus and his blood at the cross.
Ukoliko želite, vjerujte u evanđelje isusovog krštenja i njegove krvi na križu.
But if we turn and trust in christ, we get to see a glimpse of his glory now in the gospel of christ.
Ali, ako se okrenemo i povjerenje u kristu, dobili smo vidjeti uvid u svoje slave danas u evanđelju kristovom.
The faith that god and jesus admit to be true is the belief in the gospel of his baptism, his cross, and the spirit, which saved us completely.
Istinska vjera koju bog i isus priznaju je vjera u evanđelje kristova spasenja po njegovu krštenju, križu i duhom.
In the gospel, we see that jesus could not do miracles for people who approached him out of interest, out
U evanđelju vidimo kako isus nije mogao učiniti puno čudesa kod ljudi koji su mu prilazili iz interesa, iz

Rezultati: 113, Vrijeme: 0.1264

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"In the gospel" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više