INTO A VEIN NA HRVATSKI

Prijevod into a vein u Hrvatski

Rezultati: 171, Vrijeme: 0.0462

Engleski-hrvatski rječnik
u venu

Primjeri korištenja Into A Vein u rečenici i njihovi prijevodi

But you put into a vein, and the your arms are too tiny.
Ali ste stavili u venu i vaše ruke su previše maleni.
ALPROLIX is given as an injection into a vein.
ALPROLIX se daje injekcijom u venu.

Armisarte is available as a concentrate for solution for infusion into a vein.
Armisarte dostupan je kao koncentrat za otopinu za infuziju u venu.
Coagadex should be injected directly into a vein.
Coagadex treba injicirati izravno u venu.
Do not inject directly into a vein.
Ne injicirajte izravno u venu.
Do not inject directly into a vein.
Ne ubrizgavajte izravno u venu.
Novoseven is given by injection into a vein.
Novoseven se daje injekcijom u venu.
Palonosetron accord will be given as a slow infusion into a vein.
Palonosetron accord će biti primijenjen u obliku spore infuzije u venu.
The injections are given under the skin or into a vein.
Injekcije se daju pod kožu ili u venu.
This is given 2 times a week by injection into a vein.
Daje se 2 puta tjedno injekcijom u venu.
Your doctor or nurse will administer rienso by infusion into a vein.
Vaš liječnik ili medicinska sestra primijenit će rienso infuzijom u venu.
By slow injection into a vein(intravenous infusion) over about 1 hour.
Porom injekcijom u venu(intravenska infuzija) tijekom približno sat vremena.
Injection into a vein or a blood vessel may result in allergic shock.
Injiciranje u venu ili krvnu žilu može prouzročiti alergijski šok.
Abraxane is given into a vein over a period of 30 minutes.
Abraxane se daje u venu u razdoblju od 30 minuta.
Privigen is intended solely for the infusion into a vein(intravenous infusion).
Privigen je namijenjen isključivo za infuziju u venu(intravenska infuzija).
The vaccine should never be given into a vein.
Cjepivo se nikad ne smije dati u krvnu žilu.
This medicine is given as an infusion into a vein via a drip.
Ovaj se lijek primjenjuje infuzijom u venu kap po kap.
The vaccine should never be given into a vein.
Cjepivo se nikad ne smije primijeniti u krvnu žilu.
Blood-stained discharge from the site of entry of a catheter into a vein.
Krvavi iscjedak iz mjesta uvođenja katetera u venu.
The resulting solution is then either injected into a vein or under the skin.
Ta se otopina daje injekcijom u venu ili potkožno.
The resulting solution is then either injected into a vein or under the skin.
Ta se otopina zatim daje injekcijom ili u venu ili pod kožu.
Arzerra is given into a vein(intravenously) as an infusion(a drip) over several hours.
Arzerra se daje u venu(intravenski) kao infuzija(drip) tijekom nekoliko sati.
Each injection is given into a vein slowly, but in less than two minutes.
Svaka se injekcija daje polako u venu, ali u roku od najviše dvije minute.
If the solution is given into a vein, it should be injected over 1-5 minutes.
Ako se otopina daje u venu, treba je injicirati kroz 1-5 minuta.
Briviact is administered as an injection or infusion into a vein by a doctor or a nurse.
Briviact će vam dati liječnik ili medicinska sestra u obliku injekcije ili infuzije u venu.
Privigen is usually given as an infusion into a vein by a doctor or nurse.
Liječnik ili medicinska sestra uglavnom primjenjuju lijek privigen kao infuziju u venu.
Roactemra will be given to you as a drip into a vein, by a doctor or a nurse.
Lijek roactemra dat će vam liječnik ili medicinska sestra kapanjem(dripom) u venu.
The recommended dose of palonosetron accord is 250 micrograms given as a rapid injection into a vein.
Preporučena doza lijeka palonosetron accord je 250 mikrograma primijenjenog u obliku brze injekcije u venu.
Your doctor or health care professional will give you cyanokit by infusion into a vein.
Vaš liječnik ili zdravstveni djelatnik dat će vam cyanokit infuzijom u venu.
Your doctor or nurse will give you this medicine by injection or infusion into a vein.
Vaš će vam liječnik ili medicinska sestra dati ovaj lijek injekcijom ili infuzijom u venu.

Rezultati: 171, Vrijeme: 0.0462

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više