IS AS FOLLOWS NA HRVATSKI

Prijevod is as follows u Hrvatski

Rezultati: 94, Vrijeme: 0.2059

Engleski-hrvatski rječnik
je kako slijedi je sljedeći je sljedeća je slijedeći

Primjeri korištenja Is As Follows u rečenici i njihovi prijevodi

The manufacture process is as follows:.
Proces proizvodnje je kako slijedi:.
The plan of attack is as follows.
Plan napada je sljedeći.

The basic mechanism is as follows:.
Osnovni mehanizam je kako slijedi:.
My conclusion is as follows: there has been an explosion.
Moj zaključak je sljedeći eksplozije bez eksploziva su moguće!
The production of vegetable oil is as follows.
Proizvodnja biljnog ulja je kako slijedi.
The program is as follows:.
Program susreta je slijedeći:.
The reason is as follows:.
Razlog je sljedeći.
Well, the guest list limping in is as follows-- campbell-ewald.
Pa, šepava lista gostiju je kako slijedi: campbell-ewald.
The situation is as follows:.
Situacija je sljedeća:.
The plan is as follows, colonel:.
Plan je sljedeći:.
Your plan is as follows.
Plan ti je kako slijedi.
The formula is as follows:.
Formula je sljedeća:.
The recommended dosage is as follows:.
Preporučena doza je sljedeća:.
The approximate percentage of igg subclasses is as follows: igg1.
Približan postotak podrazreda igg je sljedeći: igg1.
The case is as follows.
Slucaj je kako slijedi.
The suggested order is as follows, unless otherwise advised by your doctor:.
Preporučen je sljedeći redoslijed, osim ako vas liječnik nije drugačije savjetovao:.
The recommended dose is as follows:.
Preporučena doza je sljedeća:.
The basic installation procedure is as follows: display content → 10.
Osnovna instalacija postupak je kako slijedi: prikaži sadržaj→ 10.
My/ our conclusion is as follows:.
Moj/ naš zaključak je kako slijedi:.
The inventory list for the missing labware is as follows:.
Lista inventara nedostajućeg posuđe je sljedeća:.
Now, our immediate plan is as follows.
A sada, naš trenutni plan je sljedeći.
Apreciaria any type of comment, the relay board is as follows.
Apreciaria bilo koju vrstu komentar, relej odbora je kako slijedi.
The process is as follows:.
Proces za otplatu je sljedeći:.
The principle of complementarity for double-stranded RNA is as follows:.
Načelo komplementarnosti za dvolančanu RNA je sljedeća:.
The basic logic of the rogue tick detector tool is as follows:.
Osnovna logika rogue detektor krpelj alata je kako slijedi:.
If you have observed our conditions, the procedure is as follows:.
Ako ste pročitali naše uvjete, postupak je sljedeći:.
The structure of the weekly prizes is as follows:.
Struktura tjednih nagrada je sljedeća:.
The distribution of the related adrs is as follows:.
Raspodjela povezanih nuspojava je sljedeća:.
The advantage of rings for children is as follows:.
Prednost prstena za djecu je kako slijedi:.
The usual way to take myfenax is as follows:.
Uobičajeni način uzimanja myfenaxa je sljedeći:.

Rezultati: 94, Vrijeme: 0.2059

VIDI TAKOĐER

Vidi također


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Is as follows" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više