IS NOT INCLUDED NA HRVATSKI

Prijevod is not included u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 177, Vrijeme: 0.1003

Engleski-hrvatski rječnik
nije uključena nije uključen nije uključeno nije uračunata nije ukljuèen

Primjeri korištenja Is Not Included u rečenici i njihovi prijevodi

A tip is not included in the price of meals or drinks.
Napojnice: napojnica nije uključena u cijenu obroka ili pića.
Accommodation fee is not included in the accommodation price.
Boravišna pristojba nije uračunata u cijenu smještaja.

The henna ceremony is not included in the gold package.
Ceremonija kane nije uključena u paket gold.
Petrol is not included in the price.
Benzin nije ukljuèen u cijenu.
Tourist tax is not included in the price.
Boravišna taxa nije uključena u cijenu apartmana.
Add to basket postage is not included in the price.
Dodaj u košaricu poštarina nije uračunata u cijenu.
Residence tax is not included in the price.
Boravišna taksa nije uračunata u cijenu.
Tourist tax is not included in the accommodation price.
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu smještaja.
Furniture is not included in the price- by agreement with the owner!
Namještaj nije uključen u cijenu- po dogovoru sa vlasnikom!
A container is not included in the carton.
Spremnik nije uključen u pakiranje.
Residence tax is not included in price(0,50 Eur).
Boravišna pristojba nije uračunata u cijenu i iznosi 0,50 eur.
Fuel is not included in the price, unless agreed or stated differently.
Gorivo nije uključeno u cijenu, osim ako nije dogovoreno ili oglašeno drugačije.
Tourist tax is not included in the stated prices.
Boravišna taksa nije uključena u iskazanim cijenama.
VAT is not included in listed price.
PDV nije uključen u navedenu cijenu.
Price list: by request! *Accommodation fee is not included into the price of the accommodation.
Cjenik: Na upit . *Boravišna pristojba nije uračunata u cijenu smještaja.
Turist tax is not included in price.
Turistička taksa nije uključena u cijenu.
Kosovo is not included in the 2011 index.
Kosovo nije uključeno u indeks za 2011.
The price includes VAT 25%(refund is not included in the price).
U cijenu uračunat PDV25%(povratna naknada nije uračunata u cijenu).
Breakfast is not included in the price.
Doručak nije uključen u cijenu.
City tax is not included in the room rate 1 per day and per person.
Grad pristojba nije uključena u stopu boravkom 1 po danu i po osobi.
The final cleaning is not included in price.
Završno čišćenje nije uključeno u cijenu.
This fund is not included in the federal budget.
Taj fond nije uključen u državni proračun.
The finally cleaning is not included in price.
Završno čišćenje nije uključeno u cijenu.
Which of the following is not included among the eight digits?
Koji od sljedećih nije uključena među osam znamenki?
The city tax is not included in the room rate.
Grad pristojba nije uključena u sobi stopa.
Breakfast is not included in the price and can buy it at the reception.
Doručak nije uključen u cijenu i može se kupiti na recepciji.
Nail polish is not included in the pedicure.
Lakiranje noktiju nije uključeno u pedikuru.
Residence tax and registration fee is not included in the discount for mobile homes.
Boravišna pristojba i trošak prijave nije uključen u popust za mobilne kućice.
See what else is not included in the price book apartment app.
Što sve nije uključeno u cijenu rezervirajte apartman app.
Available Discounts: PLN 1.city tax per person per night is not included.
Dostupan Popusti: PLN 1,60 boravišna pristojba po osobi po noći nije uključena.

Rezultati: 177, Vrijeme: 0.1003

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Is not included" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više