KNOW ANY BETTER NA HRVATSKI

Prijevod know any better u Hrvatski

Rezultati: 82, Vrijeme: 0.2137

Engleski-hrvatski rječnik
znam bolje poznajem bolje znala bolje zna bolje znao bolje

Primjeri korištenja Know Any Better u rečenici i njihovi prijevodi

If i didn't know any better, i would say you were.
Da te ne znam bolje, rekla bi da si.
If i didn't know any better, i would say that you were avoiding us.
Kad bih znala bolje, rekla bih da nas izbjegavate.

If i didn't know any better, i would think you were stalking me.
Da ne znam bolje, mislila bih da me uhodiš.
He doesn't know any better, but you do.
On ne zna bolje, ali ti znaš.
If i didn't know any better, i would believe him.
Da ne znam bolje, ja bih mu povjerovala.
I was a stupid punk who didn't know any better.
Bio sam glupa propalica koja nije znala bolje.
If i didn't know any better.
Ako ne znam bolje.
Hell, if i didn't know any better,
Hell, ako nisam znala bolje,
I didn't know any better.
Nisam tada znao bolje.
Dale doesn't know any better.
Dale ne zna bolje. on gleda televiziju.
Just like grandma lehey doesn't know any better when she drinks.
Kao što baka lahy ne zna bolje kad pije.
If i didn't know any better,
Ako nisam znao bolje,
If i didn't know any better, i would say you're jealous.
Ako ja ne znam bolje, rekao bih da si ljubomorna.
Idiot didn't know any better.
Idiot nije znao bolje.
If i didn't know any better, i would say that you're.
Da ne znam bolje, rekao bih da si.
And my wife, she doesn't know any better,
A moja žena, ona ne zna bolje,
Because he's not a doctor, he doesn't know any better.
Jer on nije doktor, nije znao bolje. -zašto to pitaš?
If i didn't know any better, i would say you were a fairy.
Da ne znam bolje, rekao bih da si vila.
He just doesn't know any better.
On samo ne zna bolje.
Jess didn't know any better.
Jess nije bolje znao bilo.
Because they don't know any better, sweetheart.
Jer ne znaju bolje, dušo.
And they don't know any better.
A one ne znaju bolje.
Maybe ashley is the way she is because she doesn't know any better.
Mozda je ashley takva jer ne poznaje bolje.
Because you do not know any better.
Jer ne znaš ništa boije.
You don't know any better.
Ne znaš ništa bolje.
He doesn't know any better.
On ne zna nikako bolje.
People who don't know any better often make that mistake.
Ljudi koji ne znaju ništa bolje često prave takve greške.
They don't know any better than i do.
A oni to ne znaju ništa bolje od mene.
He doesn't know any better.
Ne zna ništa bolje.
You didn't know any better.
Ti nisi znao ništa bolje.

Rezultati: 82, Vrijeme: 0.2137

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Know any better" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više