LATER THIS YEAR NA HRVATSKI

Prijevod later this year u Hrvatski

Rezultati: 88, Vrijeme: 0.0995

Engleski-hrvatski rječnik
kasnije ove godine

Primjeri korištenja Later This Year u rečenici i njihovi prijevodi

The queen mary will follow suit later this year.
Kraljica marija će pratiti primjer prvog broda kasnije ove godine.
A sentencing hearing will take place later this year.
Presuda će biti izrečena kasnije ove godine.

An additional 36 national programmes will be approved later this year.
Kasnije ove godine bit će odobreno još 36 nacionalnih programa.
Parliamentary elections in macedonia will be held later this year.[AFP].
Parlamentarni izbori u makedoniji bit će održani kasnije ove godine.[АFP].
Albania hopes to join NATO later this year.
Albanija se nada prijamu u NATO kasnije ove godine.
The talks are due to resume later this year.
Nastavak razgovora predviđen je kasnije ove godine.
Individual surveys of the 195 countries are expected to be published later this year.
Objavljivanje pojedinačnih studija za 195 zemalja očekuje se kasnije tijekom godine.
He's still serving, but due for retirement later this year.
Još je u službi, ali ide u mirovinu krajem godine.
Serbia hopes to gain formal recognition as an EU candidate later this year.
Srbija se nada kako će kasnije ove godine biti službeno priznata kao kandidat za članstvo u EU.
For electricity, we are on track for the adoption of the first set of codes later this year.
Trenutačno smo u postupku donošenja prvog kodeksa za električnu energiju, koji se očekuje kasnije ove godine.
Talks on determining the province's final status are widely expected to start later this year.
Mnogi očekuju kako će razgovori o utvrđivanju konačnog statusa započeti kasnije ove godine.
Last month, over Basescu's objections, tariceanu postponed them until later this year.
Prošlog ih je mjeseca, uz protivljanje basescua, tariceanu odgodio za kasnije ove godine.
Later this year, the commission will award for the first time a prize for investigative journalism.
Kasnije ove godine komisija će prvi put dodijeliti nagradu za istraživačko novinarstvo.
Montenegro is expected to get its first constitution as an independent state later this year.
Crna gora će, kako se očekuje, dobiti svoj prvi ustav kao neovisna država kasnije ove godine.
He is a foremost expert on penguins, and I'm meeting him later this year at a conference.
On je veliki stručnjak za pingvine i nalazim se s njime kasnije ove godine na konferenciji.
Crin antonescu could be a formidable contender for the presidency later this year.
Crin antonescu mogao bi biti snažan kandidat za predsjednika na izborima kasnije ove godine.
Observers believe antonescu could pose a formidable challenge to incumbent traian basescu in the presidential election later this year.
Promatrači smatraju kako bi antonescu mogao biti snažan protukandidat sadašnjem predsjedniku traianu basescuu na izborima kasnije ove godine.
Brussels approved an aid package for bih on tuesday and promises further assistance later this year.
Brussels je u utorak odobrio paket pomoći za bih i obećao dodatnu pomoć kasnije ove godine.
The aim is to produce joint conclusions which would be adopted by EU youth ministers later this year.
Cilj je doći do zajedničkih zaključaka koje bi kasnije ove godine donijeli ministri za mlade.
These issues will be further discussed at the high-level conference on the western balkans later this year.
Ta će se pitanja detaljnije raspraviti na konferenciji na visokoj razini o zapadnom balkanu koja će se održati kasnije ove godine.
That's from an exhibition that paola antonelli is organizing at moma later this year, during the summer.
Ovo je s izložbe paola antonellija koja je organizirana u moma-i kasnije ove godine, tijekom ljeta.
You know, i was thinking... when i go on tour later this year,
Znate, bio sam razmišljao... kad idem na turneju kasnije ove godine,
Look at ways to boost choice and competition in cross-border retail financial services and insurance through a green paper published later this year.
U zelenoj knjizi koja će se objaviti krajem ove godine analizirati načine povećanja mogućnosti i tržišnog natjecanja u prekograničnim maloprodajnim financijskim uslugama i osiguranju.
Already, commissioner hogan is committed to visits to china and japan later this year and to mexico and colombia early in 2016.
Već je dogovorio posjete kini i japanu krajem ove godine te meksiku i kolumbiji početkom 2016.
EU enlargement commissioner stefan fuele suggested on friday that the european commission might recommend later this year that the EU launches accession talks with some of the balkan countries.
Povjerenik EU za proširenje stefan fuele predložio je u petak da bi europska komisija mogla koncem ove godine predložiti da EU pokrene razgovore o pridruživanju s nekim balkanskim zemljama.
Training for teachers with the goal of building awareness on gender( in)equality will take place later this year in athens.
Trening zanastavnike/ ce s ciljem osvještavanja rodne( ne) ravnopravnosti održat će se krajem ove godine u ateni.
The nominating committee has asked me to invite you to stand as president for the church council later this year.
Izborni odbor me zamolio da te pozovem za predsjednika crkvenog vijeća krajem ove godine.
The largest racing-trimaran in the world spindrift 2 is re-launched after a major refit ready for their round the world record attempt(Jules verne Trophy) later this year,
Najveći regatni trimaran na svijetu spindrift 2 ponovno je u vodi i spreman za obaranje rekorda(Jules verne Trophy) krajem ove godine,
The role of energy efficiency in the 2030 framework will be further considered in a review of the energy efficiency directive due to be concluded later this year.
Još će se razmatrati tijekom revizije direktive o energetskoj učinkovitosti koja će se vjerojatno dovršiti koncem ove godine.
Now... now, i should point out, there is a new BMW M5 coming later this year, but it will have to go some to be better than that GS F.- it really will.
Moram reći da krajem godine izlazi novi BMW M5, ali se mora dobro potruditi da bi bio bolji od leksusa.

Rezultati: 88, Vrijeme: 0.0995

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više