LET ME GO NA HRVATSKI

Prijevod let me go u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1721, Vrijeme: 0.3737

Primjeri korištenja Let Me Go u rečenici i njihovi prijevodi

Jerry, let me go, for God's sake.
Jerry, pusti me, za ime božje.
Let me go, you bitch.
Puštaj me, kučko.
Tehronne. tehronne, let me go.
Tehronne, pusti me.
Don't let me go.

Let me go and search for your nibbly cheese bits.
Dopustite da odem i potražim vam vaše grickalice od sira.
Chloe--- let me go, clark.
Chloe! pusti me, clark.
Patrice, let me go with him, okay?
Patrice, dopustite mi da ide s njim, u redu?
Enough with the toys, master guns, let me go in.
Dosta s igračkama, glavni naredniče, dopustite da odem tamo.
Dean, let me go.
Dean, pusti me.

Cabe, don't let me go.
Cabe, ne puštaj me.
Let me go down to the planet.
Dopustite da odem na planet.
Jesus, let me go, eddie.
Isuse, pusti me, eddie.
No, please, don't let me go.
Ne, molim te, ne puštaj me.
Bill let me go.
Bill me otpustio.
My father, let me go down in David's place.
Moj otac, dopustite mi da ide dolje u davidovom mjestu.
Don't... don't let me go.
Nemoj... ne puštaj me!
Let me go with them.
FBI let me go.
Let me go one step further.
Dopustite da odem jedan korak dalje.
Oh, let me go.
Oh, pusti me.
Let me go find emily.
Dozvoli mi da odem i nađem emili.
Get your hands off me! let me go!
Miči ruke s mene, puštaj me!
Let me go back with him. Just him.
Dozvoli mi da odem s njim, samo on i ja.
Let me go, Matahachi!
Pusti me, Matahachi!
Yesterday, my boss let me go.
Jučer moj šef me otpustio.
Oh, you better let me go'cause I'm burn your eggs.
Oh bolje da me pustis, zagorjet ce ti jaja.
Mr. sweeney let me go.
Gosp. sweeney me otpustio.
Steven, please let me go.
Steven, molim te, pusti me.
Stay here, nina, i implore you, or let me go with you.
Ostani tu,Nina.Preklinjem te. Ili mi dopusti da pođems'tobom.
You can let me go now.
Mozes da me pustis sada.

Rezultati: 1721, Vrijeme: 0.3737

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više