MAYBE I SHOULD NA HRVATSKI

Prijevod maybe i should u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1543, Vrijeme: 0.1834

Primjeri korištenja Maybe I Should u rečenici i njihovi prijevodi

Um, maybe i should call campus security first?
Hm, možda bih trebao zvati kampusa sigurnost prvi?
Maria, maybe i should talk to mick in the kitchen.
Maria, možda bih trebao razgovarati s mickom u kuhinji.
Maybe i should just check with c.
Mozda sam trebao provjeriti s c.
Uh, maybe i should get your card, too?
Uh, možda bih trebao dobiti vaša kartica, previše?

Maybe i should have removed my... watch.
Mozda sam trebao skinuti... moj sat.
Maybe i should stick around.
Maybe i should have mentioned this earlier, but.
Mozda sam trebao ranije spomenuti.
Maybe i should leave while i have a chance.
Možda bi bilo bolje nekako pobjeći odavde. Ne!
Maybe i should see a doctor or something.
Možda bih morao posjetiti doktora ili nešto slično.

Then again, maybe i should upgrade.
S ovim. Onda opet, možda bih trebao nadograditi.
Maybe i should ask the den mother.
Možda bi bilo bolje da pitam pomajku?
Maybe i should spend some time with a man of experience.
Mozda sam trebao provesti neko vrijeme s covjekom iskustva.
Maybe i should go with you.
Možda bih trebao ići sa tobom.
Oh, maybe i should go to a gay wedding.
Pa, možda bih trebala otići na gay vjenčanje.
I start early tomorrow, maybe i should go to sleep soon.
Sutra ujutro počinjem rano, možda bih trebao otići spavati.
Mom, maybe i should go with you.
Mama, možda sam trebao ici s vama.
Maybe i should have an affair.
Možda bih trebala imati ljubavnu aferu.
Maybe i should stay behind to help with the unpacking.
Možda bi bilo bolje da ja ostanem pomoći oko raspakiranja.
Maybe i should just go.
Well, maybe i should change my plans.
Pa, možda bih trebala promijeniti svoje planove.
Oh, maybe i should just go back to bed.
Oh, možda sam trebao ići natrag u krevet.
Maybe i should get the car.
Mozda sam trebao dobiti automobil.
Maybe i should talk to you.
Možda bi trebao porazgovarati s tobom.
Maybe i should just hop out up here.
Možda bi bilo bolje da ja izađem.
Maybe i should just call the cable company instead.
Možda bih trebao samo poziv kabelsku tvrtku umjesto.
Or maybe i should do this.
Ili mozda bih trebao uciniti.
Maybe i should fly with you.
Možda bi trebao letjeti s tobom.
Well, i think maybe i should go back to the hospital.
Pa, mislim možda sam trebao ići natrag u bolnicu.
Ines... maybe i should take a taxi hospital, if you think.
Ines... možda bih trebala uzeti taksi do bolnice, ako ne misliš.
Maybe i should stay here and help with this case.
Možda bih trebao ostati ovdje i pomoći u ovom slučaju.

Rezultati: 1543, Vrijeme: 0.1834

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više