MAYBE I WILL NA HRVATSKI

Prijevod maybe i will u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1061, Vrijeme: 0.1565

Primjeri korištenja Maybe I Will u rečenici i njihovi prijevodi

Well, maybe i will ask you tomorrow.
Pa, možda ću te to pitati sutra.
I mean, maybe i will write a book or something.
Mislim, možda cu napisati knjigu ili nešto.
If i take his place, maybe i will see his big brother again.
Ako zauzmem njegovo mesto, možda ću ponovo vidjeti njegovog velikog brata.
Maybe i will have chili for lunch.
Možda ću imati chili za ručak.

Well, maybe i will just wait and hear that from him.
Dobro, mozda cu ipak pricekati da cujem to od njega.
But maybe i will bring the jacket, you know, just in case.
Ali, možda cu donijeti jaknu, znaš, samo u slucaju.
Maybe i will leave the lights on.
Možda ću svjetla ostaviti upaljena.
Well, okay, maybe i will take a little bit of that hit.
Pa, dobro, mozda cu uzeti malo tog udarca.
God, maybe i will actually pass geography now.
Bože, možda cu sada zaista proci geografiju.

Well, maybe i will sign up a new crew.
Pa, moľda ću prijaviti novu posadu.
Maybe i will get a hug, too.
Moľda ću dobiti zagrljaj, previąe.
Maybe i will stand.
Možda cu stajati.
Yeah, maybe i will, rebecca.
Pa, možda i hocu, rebecca.
Maybe i will call you tomorrow.
Možda ću vas nazvati sutra.
Well, maybe i will stop by next week.
Pa, mozda cu svratiti sljedece nedjelje.
Maybe i will end up at your hospital.
Moľda ću zavrąiti na bolnici.
Maybe i will call dylan after he talks to haley.
Možda ću nazvati dylana nakon što razgovara s haley.
And maybe i won't have to make it.
I možda neću moći da je donesem.
Maybe i will have to take over the family money, huh?
Mozda cu preuzeti upravljanje obiteljskim novcem.
You know, maybe i will come with you to that party.
Znaš, možda cu doci s vama na zabavu.
Good, then maybe i will.
Dobro, možda i hocu.
Maybe i will just stay for a little bit.
Moľda ću ostati za malo.
I mean, maybe i will never really know who she is.
Mislim, možda neću znam tko je ona.
You play your cards right, maybe i will show you where we live.
Ako budeš u redu možda ćemo ti pokazati gdje živimo.
But maybe i will take a bite out of your soul first.
Ali, možda cu uzeti zalogaj iz svoje duše prvi.
Show better judgment, maybe i will.
Pokaži bolju presudu, možda i hocu.
Maybe i will become a weaver after the war.
Možda ću biti tkalja nakon rata.
Maybe i will take out this whole hospital.
Mozda cu razneti celu bolnicu.
Maybe i will see you there. okay...'bye.
Možda ćemo se tamo vidjeti.
Maybe i will start with your mother.
Možda ću početi sa tvojom majkom.

Rezultati: 1061, Vrijeme: 0.1565

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"Maybe i will" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više