MAYBE WE COULD NA HRVATSKI

Prijevod maybe we could u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 994, Vrijeme: 0.356

Primjeri korištenja Maybe We Could u rečenici i njihovi prijevodi

So maybe we could get together, you know?
Dakle, možda bismo mogli dobiti zajedno, znaš?
And then, maybe we could catch a movie after your shift?
A onda, možda bismo mogli uhvatiti film nakon svoje smjene?
Well... maybe we could make an exception.
Pa... možda možemo napraviti malu iznimku.
I just thought maybe we could walk together.
Samo sam mislio da mozda bismo mogli ici zajedno.

Well, maybe we could go out or something.
Pa, možda bismo mogli izaći van ili tako nešto.
Sheriff, maybe we could work together here.
Šerife, možda možemo zajedno ovde raditi.
(Pierre) maybe we could ask.
(Pierre) možda bi trebali pitati.
I was thinking maybe we could bring someone with us?
Mislio sam da mozda bismo mogli dovesti nekoga s nama?
Or maybe we could try.
Ili možda možemo pokušati.

Or maybe we could put your mother on the stand.
Ili možda bismo mogli staviti tvoju majku na štand.
Maybe we could find the quantum state that shares Worf's signature.
Možda ćemo naći njegovu stvarnost i uspjeti ga vratiti.
Maybe we could run a bit of your stump speech.
Mozda bismo mogli pokrenuti malo vase panj govora.
Maybe we could wait a few hours before we drive back.
Možda bi trebali pričekati nekoliko sati prije nego što se odvezemo natrag.
Hey, lois, maybe we could...?
Hej, lois, možda bismo mogli...?
I thought maybe we could make pancakes or something.
Mislio sam da možda možemo da pravimo palačinke ili tako nešto.
Well, maybe we could try a mild sedative like valium.
Pa, možda bismo mogli pokušati blage sedative poput valiuma.
Maybe we could do dinner after?
Mozda bismo mogli napraviti veceru poslije?
I'm thinking maybe we could surprise this guy kovacs.
Mislim da možda možemo iznenaditi tog tipa kovacsa.
Maybe we could get all the beastly guards in here.
Možda bi trebali pozvati sve zvjerske čuvare ovdje.
I thought maybe we could be friends.
Mislio sam da mozda mozemo biti prijateli.
Maybe we could take a taxi from the station.
Možda ćemo na stanici naći taxi.
And maybe we could start to rekindle a friendship, or more.
A možda bismo mogli započeti raspaliti prijateljstvo, ili više.
Maybe we could start bein' father and son again.
Možda možemo da ponovo budemo otac i sin? ti nisi moj otac.
Maybe we could express ourselves more fully... if we say it without words.
Možda ćemo se bolje izraziti bez riječi.
Maybe we could use your friend as a rock!
Moľda bismo mogli koristiti tvoj prijatelj kao stijena!
Maybe we could go over to the de-lousing station.
Možda bi trebali otići u stacionar da nam istrijebe uši i gnjide.
Maybe we could travel together.
Moľda bismo mogli putuju zajedno.
And maybe we could go on spring break.
I možda bi mogli otići na proljetnim praznicima.
Maybe we could talk sometime about the local market.
Možda bismo mogli nekad da popričamo o lokalnom tržištu.
Maybe we could go dancing later.
Možda možemo otići na ples kasnije.

Rezultati: 994, Vrijeme: 0.356

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

"Maybe we could" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više