MAYBE WE SHOULD NA HRVATSKI

Prijevod maybe we should u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 2455, Vrijeme: 0.1845

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja Maybe We Should u rečenici i njihovi prijevodi

Well, maybe we should plant something here... after.
Pa, možda bismo trebali saditi nešto ovdje... nakon.
Babe, maybe we should get together with lowell and jen.
Babe, možda bismo trebali dobiti zajedno sa lowell i jen.
Look, maybe we should just wait for the bomb squad here.
Gledajte, mozda bi trebali sacekati da odred za bombe stigne.
Jason maybe we should offer our services, huh?
Jason moľda smo trebali ponuditi naąe usluge, ha?
Well, then maybe we should call again.
Pa, onda možda bismo trebali ponovno nazvati.
maybe we should call for help.
Mozda bi trebali da potrazimo pomoc.
Roger, maybe we should talk about last night.
Roger, možda bismo morali popričati o onom što se noćas desilo.
Scott, maybe we should let rachel sleep.
Scott, možda bismo trebali pustiti rachel da spava.
Maybe we should have made an appointment.
Moľda smo trebali smo je termin.
If we're all through here, maybe we should get going.
Ako smo svi na broju, mozda bi trebali krenuti.
Maybe we should give a prize out to the first person who catches one.
Mozda bi trebali dati nagradu prvoj osobi koja uhvati ribu.
Maybe we should cancel the party.
Možda bi trebali otkazati party.
Maybe we should give nature a little push.
Možda bismo morali požuriti prirodu.
Maybe we should come back another time.
Moľda smo trebali vratiti drugo vrijeme.
Maybe we should go with you.
Možda bismo trebali ići s vama.
Maybe we should wait a while.
Možda bismo morali sačekati neko vrijeme.
Maybe we should start with those who have tattoos,
Moľda smo trebali početi s onima koji imaju tetovaľe,
Maybe we should break up with them.
Možda bi trebalo da raskinemo sa njim.
Ms. Hewes, maybe we should take a break.
Gđo hewes, možda bi trebali uzeti stanku.
Maybe we should break in tonight and have a look.
Mozda bi trebali upasti veceras i malo pogledati.
Oh, maybe we should stop or something.
Oh, možda bismo trebali zaustaviti ili nešto.
Well, maybe we should just try and write a song right now.
Pa, možda smo trebali samo probati i napisati pjesmu upravo sada.
Maybe we should try to get in touch with nathan.
Mozda bi trebali nazvati nathana.
Well, nicolas, maybe we should wait for your mother.
Pa, nicolase, možda bi trebali čekati tvoju majku.
Maybe we should check the oil.
Čekaj!- možda bi trebalo provjeriti ulje.
Maybe we should try hiding in this house.
Možda bismo trebali pokušati se sakriti u ovoj kući.
Maybe we should be.
Možda bismo morali da budemo.
Maybe we should discuss this later.
Moľda smo trebali o tome razgovarati kasnije.
Maybe we should try to do something.
Mozda bismo trebali pokusati uciniti nesto.
Maybe we should do something really cool tomorrow.
Možda bi trebali uraditi nešto stvarno kul sutra.

Rezultati: 2455, Vrijeme: 0.1845

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"Maybe we should" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više