MAYBE YOU SHOULD NA HRVATSKI

Prijevod maybe you should u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1860, Vrijeme: 0.1491

Primjeri korištenja Maybe You Should u rečenici i njihovi prijevodi

Jonny, maybe you should come to the poetry reading?
Jonny, možda bi trebao doći na čitanje poezije?
Hey, maybe you should try a flute.
Hej, možda bi trebao probati flautu.
I don't know, maybe you should try to talk to louise.
Ne znam, mozda bi trebao porazgovarati s louise.
But... maybe you should wait out here.
Ali... mozda bi trebao sacekati ovdje.

Sweetie, maybe you should just change your order.
Srce, možda bi mogao promijeniti svoju narudžbu.
Hey, maybe you should slow down a little with the tequila.
Hej, možda bi trebao usporiti malo s tekilom.
Maybe you should try dating more homely women.
Mozda bi trebao probati izlaziti sa vise kucanskim zenama.
Well, maybe you should try something like working.
Pa, možda bi mogao pokušati nešto raditi.
But maybe you should check with the CIA.
Ali možda bi trebao provjeriti s cia-om.

Maybe you should talk about it.
Možda bi morao popričati o tome.
Maybe you should have another cup of coffee before you go, ethan.
Mozda bi trebao popiti kavu prije nego krenes, ethane.
Maybe you should peek and make that clerk wonder what's going on over here.
Možda bi morao pogledati i čuditi se, što se događa.
Maybe you should try a little rain dance.
Možda bi mogao pokušati ples za kišu.
Hey, max, maybe you should think about getting out of here.
Hej, max, možda bi trebao razmisliti o izlasku odavde.
Then maybe you should follow it.
Onda moľda biste trebali slijediti.
Maybe you should leave this here.
Možda bi trebala da ostaviš ovo ovde.
Maybe you should go home.
Možda bi morao poći kući.
Maybe you should call a plumber.
Mozda bi trebao zvati vodoinstalatera.
Well then maybe you should start the killing with Myrra!
Pa onda moľda biste trebali početi ubojstvo s Myrra!
Maybe you should come to work to for me.".
Možda bi mogao doći na posao i to za mene".
Maybe you should stay in the car, lawton.
Možda bi trebao ostati u automobilu, lawton.
Marina, maybe you should go to england to be with your father.
Marina, možda bi trebala otići u englesku biti sa svojim ocem.
Maybe you should find out what it is.
Moľda biste trebali saznati ąto je to.
Maybe you should come to the hospital this friday.
Možda bi mogao svratiti u bolnicu u petak.
Maybe you should think about getting some other clients.
Možda bi trebao razmisliti o dobivanju nekih drugih klijenata.
Maybe you should sell his motorcycle.
Možda bi trebala da prodaš njegov motor.
Maybe you should leave.
Mozda bi trebao otici. -Ja?
Crystal, maybe you should come live with me for a while.
Crystal, možda bi trebala doći živjeti sa mnom na neko vrijeme.
Maybe you should, virgil.
Mozda bi trebao, virgil.
Maybe you should brown bag it tomorrow.
Možda bi trebao smeđa torba je sutra.

Rezultati: 1860, Vrijeme: 0.1491

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više