MUST BE USED NA HRVATSKI

Prijevod must be used u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 56, Vrijeme: 0.1434

Engleski-hrvatski rječnik
mora se koristiti se mora iskoristiti se mora primjenjivati se mora primijeniti potrebno je koristiti se mora uzimati treba koristiti

Primjeri korištenja Must Be Used u rečenici i njihovi prijevodi

A samurai's weapon must be used with honor.
Oružje samuraja mora se koristiti časno.
The prize must be used by september 20th, 2011.
Nagrada se mora iskoristiti do 20 . rujna 20.

The profits must be used for the benefit of members.
Ostvarena dobit mora se koristiti za dobrobit članova.
Ribavirin must be used in combination with other medicinal productssee section 5.
Ribavirin se mora primjenjivati u kombinaciji s drugim lijekovimavidjeti dio 5.
This medicine must be used within 28 days of first opening the bottle.
Lijek se mora iskoristiti u roku od 28 dana od prvog otvaranja boce.
The power that comes from royal blood must be used responsibly.
Snaga koja dolazi iz kraljevske krvi mora se koristiti odgovorno.
Refacto AF must be used within 3 hours of reconstitution.
Refacto AF se mora primijeniti unutar 3 sata nakon pripreme.
Ribavirin teva must be used in combination therapy as described in section 4.
Ribavirin teva se mora primjenjivati u kombiniranoj terapiji kao što je opisano u dijelu 4.
Effective contraception must be used during treatment.
Tijekom liječenja potrebno je koristiti djelotvornu kontracepciju.
Ribavirin teva pharma B.V. must be used in combination with interferon alfa-2b.
Ribavirin teva pharma B.V. se mora primjenjivati u kombinaciji s interferonom alfa-2b.
The medicine must be used immediately after opening or dilution.
Ovaj lijek se mora primijeniti odmah nakon otvaranja ili razrjeđivanja.
DUTREBIS must be used in combination with other medicines for HIV.
DUTREBIS se mora uzimati u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje hiv-a.
RAVICTI must be used with a special low protein diet.
RAVICTI se mora uzimati s posebnom prehranom s niskim udjelom proteina.
And anti-coagulants must be used in almost every surgery that the clinic performs.
I antikoagulansi moraju se koristiti u gotovo svakoj kirurgije da klinika obavlja.
Words must be used accurately.
Riječi se moraju koristiti točno.
Introna must be used with caution in fertile men.
Introna mora se primjenjivati uz oprez u plodnih muškaraca.
The diluted solution for infusion must be used within 24 hours of preparation.
Razrijeđena infuzijska otopina mora se iskoristiti unutar 24 sata od pripreme.
Zevalin must be used following pretreatment with rituximab.
Zevalin se mora koristiti nakon početnog liječenja rituksimabom.
The default command that must be used as the editor.
Uobičajena naredba koja se mora koristiti kao uređivač.
A new injection needle must be used for each dose.
Za primjenu svake doze mora se upotrijebiti nova igla za injekciju.
A new, sterile needle must be used for every injection.
Za svaku se injekciju mora upotrijebiti nova sterilna igla.
After reconstitution, the product must be used within 3 hours.
Lijek se nakon pripreme za primjenu mora primijeniti u roku od 3 sata.
Still, you must be used to it.
Ti si vjerojatno navikla na to.
Diluted product must be used within 4 hours of dilution.
Razrijeđeni lijek mora se upotrijebiti u roku od 4 sata nakon razrjeđivanja.
Dilutions for intravenous administration must be used within 24 hours after preparation.
Otopina za intravensku primjenu mora se upotrijebiti unutar 24 sata nakon pripreme.
Normally a Star Code must be used in a specific timeframe.
Obično se star kod mora iskoristiti unutar određenog razdoblja.
Each cartridge must be used by a single patient only.
Jedan uložak smije koristiti samo jedan pacijent.
Effective contraception must be used by women of child-bearing potential.
Žene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju.
Raplixa must be used within 2 hours of opening the vial.
Raplixa se mora upotrijebiti u roku od 2 sata nakon otvaranja bočice.
The diluted solution must be used within 8 hours.
Razrijeđena otopina mora se upotrijebiti unutar 8 sati.

Rezultati: 56, Vrijeme: 0.1434

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "must be used"


should be used
you got to use
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Must be used" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više