NOW I KNOW NA HRVATSKI

Prijevod now i know u Hrvatski

Rezultati: 780, Vrijeme: 0.1241

Primjeri korištenja Now I Know u rečenici i njihovi prijevodi

And now i know how matt damon felt.
A sada znam kako matt damon osjećao.
Guess now i know why.
Pogodite sada znam zašto.
But now i know your secret.
Ali sad ja znam tvoju tajnu.
And now i know why alligators eat their young.
A sada znam zašto aligatori jesti svoje mlade.

And now i know it wouldn't have made a difference.
I SADA ZNAM DA NE BI BILO NIKAKVE RAZLIKE.
Now i know exactly what the blessed damozel felt like.
Pa sad ja znam točno kako se blažena djeva osjećala.
Now i know why the boy's thoughts did not stay together.
Sada razumijem zašto je dečko tako rastrojen.
Now i know what is written.
Sad ja znam što je zapisano.
Now i know all your secrets.
SADA ZNAM SVE TVOJE TAJNE.

But now i know why it did.
Ali sada znam zašto je to učinio.
Now i know why this guy's so popular.
Sada razumijem zašto je taj tip toliko popularan.
Now i know what's really going on.
Sad shvaćam što se zaista događa.
And now i know how anna feels.
I sada znam kako se anna osjeća.
Now i know why you didn't kill me.
SADA ZNAM ZAŠTO ME NISI UBIO.
No, now i know how you feel.
Sad ja znam kako je tebi.
Well, now i know that you're lying.
Pa, sad znam da ti lažu.
But now i know my son's.
Ali sada znam vrijednost moga sina.
Now i know what it was you were trying to tell me, ma.
Sad shvaćam što si mi htjela reći, mama.
Now i know why people call you drinking christ.
Sada razumijem zašto vas ljudi zovu pijani gospod.
John richards and tim wilcox, now i know why nobody knew them.
John richards i tim wilcox, sad znam zašto ih nitko nije znao.
Now i know why them people booted you out like they did.
Sada razumijem zašto su te ijudi izbacili.
Now i know why you're so anxious to find malachi.
Sad shvaćam zašto ti je toliko važno da ga nađeš.
Now i know you're off your rocker.
Sada znam da si prolupao.
Now i know what your talents are.
Sada znam koji su vaši talenti.
Now i know the where and when.
Sada znam se gdje i kada.
Well, now i know Roman's defense strategy.
Pa, sada znamo romanovu strategiju obrane.
Now i know why they call it a double.
Sada znam zašto to zovu dupli.
Well, now i know where i stand.
Pa, sad znam gdje stojim.
Now i know how they kill.
Sada znamo kako ubijaju.
Great seats and now i know why.
Odlična mjesta, a sad znam i zašto.

Rezultati: 780, Vrijeme: 0.1241

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više