OUT THE WINDOW NA HRVATSKI

Prijevod out the window u Hrvatski

Rezultati: 824, Vrijeme: 0.1293

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja Out The Window u rečenici i njihovi prijevodi

I look out the window, and.
Pogledam kroz prozor i.
Dangle a pepsi out the window and see if i can hook a stroller?
Objesiti pepsi za prozor i vidjeti da li mogu zakačiti kolica?
Or... or jump out the window and i will catch you.
Ili skoči kroz prozor ja ću te uhvatiti.
You will not climb out the window.
Or a greg louganis out the window.
Ili skočio kroz prozor kao greg louganis.
I will jump out the window, i swear.
Skočit ću kroz prozor, kunem se!
She loves throwing garbage out the window, yet she's extremely dainty.
Voli bacati smeće kroz prozor... ipak, ljupka je.
I looked out the window and saw a dog.
Pogledao sam kroz prozor i vidio psa.
But basically I'm just climbing out the window?
Ja samo moram izaći kroz prozor?
Circle out the window of your cell.
Da zaokružiš prozor tvoje ćelije i napišeš"Ja živim ovde".
I'm not going out the window.
Ne idem kroz prozor.
I'm gonna shoot out the window!
Pucat ću u prozor!
A disaster, and we looked out the window.
Katastrofa, i pogledali smo kroz prozor...
Lock me in, i will climb out the window.
Zaključaj me pa ću izaći kroz prozor.
All i can see is an angel out the window.
Jedino vidim anđela kroz prozor...
Whoever was there could have climbed out the window.
Tko god da je bio tamo mogao je izaći kroz prozor.
Three days ago, harold had jumped out the window.
Prije tri dana, harold je skočio kroz prozor.
Nail that old door down and bust out the window.
Skrši ta stara vrata i razbij prozor.
Maybe the whole"Jenkins peed out the window of a cab" story.
Možda cijela"Jenkins je pišao kroz prozor taksija" priča.
Are... are you not sure? when you threw my laptop out the window.
Kad si bacio moj laptop kroz prozor...
Go through the door or out the window.
Kroz vrata ili prozor!
You just threw a man out the window.
Upravo si bacio tipa kroz prozor...
I can't see your car out the window.
Ne mogu vidjeti vaše auto kroz prozor.
You will remove your shirt and hold it out the window to ID the car.
Skinut ćeš košulju i stavit je na prozor da prepoznamo auto.
He would just sit there and look out the window.
Samo bi sjedio tamo i gledao kroz prozor.
The police will ask why you threw that son of a bitch out the window.
Policija će pitati zašto si bacio tog kučkinog sina kroz prozor.
If even a dog barks, ames will look out the window and make us.
Ako pas zalaje ames će pogledati kroz prozor i primijetiti nas.
Under the bed or out the window.
Ispod kreveta ili kroz prozor.
And I'm gonna take your balls and throw them out the window.
I onda ću uzeti tvoja jaja i baciti ih kroz prozor.
One day i looked out the window for four hours.
Jedan dan sam četiri sata gledao kroz prozor.

Rezultati: 824, Vrijeme: 0.1293

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više