PARTS OF THE BODY NA HRVATSKI

Prijevod parts of the body u Hrvatski

Rezultati: 271, Vrijeme: 0.1053

Engleski-hrvatski rječnik
dijelove tijela dijelovima tijela dijelova tijela dijelovi tijela djelovima tijela

Primjeri korištenja Parts Of The Body u rečenici i njihovi prijevodi

Affecting other parts of the body headache, darker skin colour around the eye.
Zahvaćaju druge dijelove tijela glavobolja, tamnija boja kože oko oka.
That is wild! does that work on other parts of the body, too?
Da li to radi i na drugim djelovima tijela?

Affecting other parts of the body shortness of breath.
Zahvaćaju druge dijelove tijela nedostatak zraka.
Affecting other parts of the body tiredness.
Zahvaćaju druge dijelove tijela umor.
The blood had begun to settle in the lower parts of the body.
Krv se počela taložiti u nižim dijelovima tijela.
It causes small, benign tumors to grow in various parts of the body.
Izaziva mali, benigni tumor koji raste u različitim dijelovima tijela.
Cancer from other parts of the body that has spread to the retina.
Rak iz drugih dijelova tijela koji se proširio na mrežnici.
Yeast infections affect different parts of the body in different ways:.
Kvasac infekcija utječe na različite dijelove tijela na različite načine:.
The concrete helped preserve parts of the body.
Beton pomogla očuvanju dijelove tijela.
Discolouration of the skin on the face or other parts of the body.
Promjena boje kože na licu ili drugim dijelovima tijela.
The damaged parts of the body regenerate within tree days.
Oštećeni dijelovi tijela regeneriraju se unutar tri dana.
My son's... 48 parts of the body.
Četrdesetosam... dijelova tijela mog sina.
For example, parts of the body most sensitive to intense pain.
Na primjer, dijelovi tijela najosjetljiviji na intenzivnom boli.
It is used when the cancer has spread to other parts of the body.
Koristi se kada se rak proširio na druge dijelove tijela.
I don't think words for parts of the body make good names.
Nazivi dijelova tijela nisu za ime psa.
Body is trained, but at the same time many parts of the body.
Tijelo je trenirao, ali u isto vrijeme mnogim dijelovima tijela.
Other artificial parts of the body.
Ostali umjetni dijelovi tijela.
Sister harriet taught us words for parts of the body.
Časna sestra harriet učila nasje riječi za pojedine dijelove tijela.
Different types of parasites live in different parts of the body.
Zašto paraziti žive u mozgu različite vrste parazita žive u različitim dijelovima tijela.
There were other parts of the body.
Bilo je i druguh dijelova tijela.
It still technically appears as if different parts of the body died at different times.
Ne. I dalje izgleda kao da su dijelovi tijela umirali u različito vrijeme.
The tumor may come back in the brain or in other parts of the body.
Tumor može vratiti u mozgu ili u drugim dijelovima tijela.
It is not usual for mesothelioma to spread to other parts of the body.
To nije uobičajena za mesothelioma širiti na druge dijelove tijela.
Let's collect segments from other parts of the body.
Uzmimo uzorke s drugih dijelova tijela.
Metastatic means that the cancer has spread to other parts of the body.
Metastatski znači da se rak proširio u druge dijelove tijela.
Infections of the retina or infections that spread from other parts of the body.
Infekcije mrežnice ili infekcija koje se prenose iz drugih dijelova tijela.
Because we kept on seeing this in different parts of the body.
Jer stalno smo to viđali, iznova i iznova u različitim dijelovima tijela.
Swelling in the face and in other parts of the body.
Oticanje lica i drugih dijelova tijela.
Pranayama helps equalizing blood circulation and nerve currents in different parts of the body.
Pranayama potpomaže ujednačavanje cirkulacije krvi i živčanih struja u različite dijelove tijela.
Swelling of body, to include eyes and other parts of the body.
Oticanje tijela, uključujući oči i druge dijelove tijela.

Rezultati: 271, Vrijeme: 0.1053

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Parts of the body" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više