PATIENTS WHO HAVE NA HRVATSKI

Prijevod patients who have u Hrvatski

Rezultati: 283, Vrijeme: 0.1015

Engleski-hrvatski rječnik
bolesnika koji imaju bolesnika koji su pacijenata koji imaju bolesnici koji su bolesnici koji imaju bolesnika koji boluju pacijentima koji su bolesnica koje imaju bolesnika koji nisu bolesnike koji imaju bolesnicima koji imaju bolesnika kojima je pacijentima koji imaju

Primjeri korištenja Patients Who Have u rečenici i njihovi prijevodi

Colchicine in patients who have severe problems with their liver or kidneys.
Kolhicin u bolesnika koji imaju teške tegobe s jetrom ili bubrezima.
Cystagon is used in patients who have nephropathic(kidney) cystinosis.
Cystagon se koristi u bolesnika koji imaju nefropatsku(bubrežnu) cistinozu.

Caution must be observed in patients who have received other anthracyclines.
Potreban je oprez u bolesnika koji su primali druge antracikline.
We treat the sickest patients who have a chance for recovery.
Mi lijecenje sickest pacijenata koji imaju šansu za oporavak.
CYSTAGON is contraindicated in patients who have developed hypersensitivity to penicillamine.
CYSTAGON je kontraindiciran kod bolesnika koji su razvili preosjetljivost na penicilamin.
Eluxadoline has not been specifically studied in patients who have renal impairment.
Eluksadolin nije posebno ispitan u bolesnika koji imaju oštećenje funkcije bubrega.
Lucentis can be administered in patients who have received previous laser photocoagulation.
Lucentis se može primijeniti u bolesnika koji su ranije podvrgavani laserskoj fotokoagulaciji.
Nexavar is used to treat patients who have the following diseases:.
Nexavar se koristi za liječenje bolesnika koji imaju sljedeće bolesti:.
Patients who have rapidly evolving severe MS.
Bolesnika koji boluju od teške multiple skleroze koja se brzo razvija.
Tandemact is used to treat adult patients who have type 2 diabetes.
Tandemact se koristi za liječenje odraslih bolesnika koji imaju dijabetes tipa 2.
Patients who have experienced a single clinical event.
Bolesnici koji su iskusili pojedinačni klinički događaj.
Patients who have hypotension(low blood pressure);
Bolesnici koji imaju hipotenziju(nizak krvni tlak);
The starting dose should be halved in patients who have problems with their liver.
Kod bolesnika koji imaju problema s jetrom početnu dozu treba prepoloviti.
Patients who have received doses higher than those recommended should be carefully monitored.
Bolesnici koji su primili doze više od preporučenih, moraju se pažljivo pratiti.
Patients who have taken very high doses of AMMONAPS experienced:.
Bolesnici koji su uzeli vrlo veliku dozu AMMONAPS granula imale su sljedeće simptome:.
Doctors may need to lower the dose in patients who have kidney problems.
Liječnici će možda trebati smanjiti dozu u bolesnika koji imaju problema s bubrezima.
Patients who have kidney problems need to take lower doses.
Bolesnici koji imaju problema s bubrezima moraju uzimati manje doze.
Use in patients who have previously failed treatment with an HCV protease inhibitor.
Primjena u bolesnika koji nisu odgovorili na prethodnu terapiju nekim inhibitorom HCV proteaze.
It's needed for other patients who have a better chance of surviving.
Potreban je drugim pacijentima koji imaju bolje šanse da prežive.
Patients who have taken very high doses of AMMONAPS experienced:.
Bolesnici koji su uzeli vrlo veliku dozu lijeka AMMONAPS imali su sljedeće simptome:.
Patients who have been damaged, locked in the cellar.
To su pacijenti koji su oštećeni, zaključani u podrumu.
Continued treatment is recommended for patients who have weaned off parenteral nutrition.
Preporučuje se daljnje liječenje za bolesnike kojima je ukinuta parenteralna prehrana.
Conscious sedation – a solution for patients who have a fear of the dentist.
Svjesna sedacija– rješenje za pacijente koji imaju strah od zubara.
I have seen patients who have lost all their features... who can't even talk.
Viđao sam pacijente koji nisu mogli ni govoriti.
Patients who have failed previous therapy.
Bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu terapiju.
Patients who have received an allogenic stem cell transplant.
Bolesnici kojima su presađene alogene matične stanice.
Patients who have received doses higher than those recommended should be carefully monitored.
Bolesnike koji su primali doze više od preporučenih potrebno je pažljivo pratiti.
Patients who have received doses higher than those recommended should be carefully monitored.
Bolesnike koji su primili više doze od preporučenih treba pažljivo pratiti.
Patients who have previously failed therapy with an ns5a-containing regimen.
Bolesnici u kojih je prethodna terapija režimom koji sadrži inhibtor NS5A bila neuspješna.
Patients who have taken very high doses of sodium phenylbutyrate experienced:.
U bolesnika koji su uzeli vrlo visoke doze natrijevog fenilbutirata pojavila se:.

Rezultati: 283, Vrijeme: 0.1015

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više