RELATIONSHIP WITH GOD NA HRVATSKI

Prijevod relationship with god u Hrvatski

Rezultati: 37, Vrijeme: 0.0867

Engleski-hrvatski rječnik
odnos sa bogom odnos s bogom odnosu s bogom

Primjeri korištenja Relationship With God u rečenici i njihovi prijevodi

Having a right relationship with god begins with acknowledging your sin.
Ispravan odnos sa bogom počinje spoznanjem tvoga grijeha.
The human race is to be restored to covenant relationship with god.
Ljudska rasa će biti obnovljena u savezni odnos sa bogom.

You had an actual relationship with god,
Imala si pravi odnos s bogom,
Oh. "Carrie underwood credits her success to personal relationship with god.
Keri pod zemljom kredit za njen uspeh za lični odnos sa bogom.".
Having a right relationship with god begins with acknowledging your sin.
Pravi odnos s bogom počinje priznanjem vlastitoga grijeha.
My relationship with god goes beyond my life and yours.
Moj odnos sa bogom prevazilazi moj i tvoj život.
Finally, a closer relationship with god is built upon a life of obedience.
Na kraju, bliži odnos s bogom gradi se na životu poslušnosti.
It's important you form a personal relationship with god.
Trebaš osoban odnos s bogom i prepustiti se njegovoj ljubavi.
The bible is our only authority in our relationship with god.
Biblija je naš jedini autoritet u našem odnosu s bogom.
So tell us about your relationship with god, senator.
Pričajte nam o vašoj vezi s bogom, senatore.
The story shows something astonishing about our relationship with god.
Priča pokazuje nešto zadivljujuće o našem odnosu s bogom.
In addition, jesus brings his followers into his own relationship with god.
Dodatno, isus u svoj odnos s bogom uvodi i svoje učenike.
The same should be true in our relationship with god.
Isto bi trebalo biti i u našem odnosu s bogom.
Christianity before being a doctrine is a personal relationship with god.
Kršćanstvo je najprije osoban odnos s bogom, a tek onda doktrina.
How can you have any relationship with god inside me?
Kako možeš imati bilo kakvu vezu s bogom u meni?
Is that more important than your relationship with God?
Zar je to tako mnogo važnije od tvog odnosa prema Bogu?
Our relationship with god can always begin anew.
Naš odnos s bogom može započinjati uvijek iznova.
Lies separate us from our relationship with god.
Laži nas razdvajaju od naše veze sa bogom.
I don't have a very close relationship with god.
Nemam baš blizak odnos s bogom.
I'm sure you corrupted him, ruined his relationship with god.
Siguran sam da si ga uprljala, uništila njegovu vezu sa bogom.
The hardest part about my work is the fact that most people don't want a real relationship with god.
Većina ne žele pravi odnos s bogom.
Personal relationship with God?- printer friendly.
Što znači imati osoban odnos s Bogom?
I didn't have a personal relationship with god.
Nisam znao što je osobni odnos prema bogu.
They believed that their unity was more important than their relationship with god.
Vjerovali su da je njihovo jedinstvo važnije od odnosa s bogom.
They will continually question their relationship with god.
To su oni koji stalno preispituju svoj odnos s bogom.
But the moravians were saying they could stand in a direct emotional relationship with god.
Ali moravci su govorili da stoje u emocionalnom odnosu s bogu.
I never had genuine, real relationship with god.
Nisam imao pravi, istinski odnos s bogom.
Are you ready to have a personal relationship with God?
Jeste li spremni imati osobnu vezu s Bogom?
How can i have a closer relationship with God?
Kako mogu imati bliži odnos s Bogom?
How's your personal relationship with god comin' along?
Kako napreduje tvoja osobna veza s Bogom?

Rezultati: 37, Vrijeme: 0.0867

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Relationship with god" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više