SHOULD BE TAKEN NA HRVATSKI

Prijevod should be taken u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 387, Vrijeme: 0.1331

Engleski-hrvatski rječnik
treba uzeti treba uzimati treba voditi je potrebno uzeti treba poduzeti se mora uzeti potrebno je poduzeti se mora uzimati bi trebalo je potrebno uzimati smije uzimati

Primjeri korištenja Should Be Taken u rečenici i njihovi prijevodi

This should be taken into account when developing the proposal of an energy infrastructure forum.
To treba uzeti u obzir pri razradi prijedloga foruma za energetsku infrastrukturu.
All doses should be taken every 12 hours.
Sve doze treba uzimati svakih 12 sati.

Fampyra should be taken without food, on an empty stomach.
Fampyru treba uzeti bez hrane na prazan želudac.
The long half-life of adalimumab should be taken into consideration if a surgical procedure is planned.
Pri planiranju operacija treba voditi računa o dugom poluvijeku adalimumaba.
Should be taken to the O.R. immediately.
Treba uzeti u O.R. odmah.
Doses should be taken at least 4 hours apart.
Doze treba uzimati u razmacima od najmanje 4 sata.
These should be taken into account in the forthcoming debate on european defence.
Njih je potrebno uzeti u obzir u nadolazećoj raspravi o europskoj obrani.
Imnovid should be taken at the same time each day.
Imnovid treba uzimati u isto vrijeme svakoga dana.
Tecfidera should be taken with foodsee section 5.
Tecfideru treba uzeti s hranomvidjeti dio 5.
This should be taken into account in patients on a low sodium diet.
O tome treba voditi računa u bolesnika na prehrani s ograničenjem unosa natrija.
If bleeding occurs other appropriate supportive measures should be taken.
Ako dođe do krvarenja treba poduzeti druge odgovarajuće potporne mjere.
The initial dose should be taken 12 to 24 hours after surgery.
Početnu dozu treba uzeti 12 do 24 sata nakon kirurškog zahvata.
Repaglinide should be taken before main meals(i.e. preprandially).
Repaglinid je potrebno uzeti prije glavnih obroka(tj. preprandijalno).
Inovelon should be taken with food.
Inovelon treba uzimati s hranom.
This should be taken into account in patients on a sodium controlled diet.
O tome treba voditi računa u bolesnika na prehrani s ograničenjem unosa natrija.
This should be taken into account in patients with a low sodium diet.
O tome treba voditi računa u bolesnika na prehrani s malim unosom natrija.
For best therapeutic effect, the medication should be taken together with other drugs.
Za najbolji terapeutski učinak lijek treba uzimati zajedno s drugim lijekovima.
The solution should be taken with a little water.
Otopinu treba uzeti s malo vode.
Opsumit should be taken every day at about the same time.
Opsumit se mora uzeti svakog dana u isto vrijeme.
Other appropriate symptomatic measures should be taken, as needed.
Prema potrebi treba poduzeti ostale odgovarajuće simptomatske mjere.
The capsule should be taken 30 minutes before a mealsee section 4.
Kapsula se mora uzeti 30 minuta prije obrokavidjeti dio 4.
All possible steps should be taken to eliminate unnecessary suffering of the seal population.
Treba poduzeti sve moguće korake kako tuljani ne bi nepotrebno patili.
Procoralan should be taken during meals.
Procoralan treba uzimati tijekom obroka.
If newly emergent abscesses occur, appropriate measures should be taken.
Ako nastupe novi apscesi, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere.
The tablet should be taken with foodsee section 5.
Tabletu treba uzeti s hranomvidjeti dio 5.
Rapamune should be taken consistently, either with or without food.
Rapamune treba uzimati dosljedno, ili sa ili bez hrane.
This should be taken into account if xtandi is prescribed in these patients.
Ovo treba uzeti u obzir ako je xtandi propisan takvim bolesnicima.
If superinfection occurs, appropriate measures should be taken.
Ako nastupi superinfekcija, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere.
Ceritinib should be taken on an empty stomach.
Ceritinib se mora uzimati na prazan želudac.
We should be taken as serious as professional athletes.
Mi treba uzeti kao ozbiljan kao profesionalni sportaši.

Rezultati: 387, Vrijeme: 0.1331

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više