SO I WILL NA HRVATSKI

Prijevod so i will u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 604, Vrijeme: 0.0848

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja So I Will u rečenici i njihovi prijevodi

Reservations are at 7:00, so i will pick you up at 5:30.
Rezervacije su u 7:00, pa ću vas pokupiti u 5:30.
That's okay. I was half-listening, so i will play it back in my head later.
Na pola sam slušao, pa cu si pustiti kasnije u glavi.
As kefne so i will keep arfanski.
Kao kefne pa ću zadržati, arfanski.
Heard you were always stocked, so i will take half of characters.
Culi ste uvijek su opskrbljena, pa cu uzeti pola od znakova.
Desperate men do desperate things, so i will forgive you this one.
Očajni ljudi rade očajne stvari, pa ću vam ovaj put oprostiti.
Walt doesn't, so i won't say anything.
Walt ne želi, pa neću ništa reći.
It's been a long day, so i will cut to the chase.
To je bio dug dan, pa ću cut da je hajka.
I have actually got a really promising lead, so i will just keep you in the loop.
Zapravo imam obecavajuci trag pa cu ti javljati.
I am buying back this insula so i will not have spare cash.
Otkupljujem ovu kuću, pa neću više imati gotovine.
I forgot my purse, so i will meet you outside, okay?
Zaboravila sam torbicu, pa ćemo se naći vani, ok?
You're feverous, so i won't be pedantic.
Vi ste feverous, pa neću biti pedantan.
But that has judgmental overtones, so i will hold that in reserve.
Ali to zvuči osuđivački pa će ostati u rezervi.
She's pregnant with my kid, so i will be family.
Čeka moje dijete, pa ćemo biti porodica.
Um, so i will start with cruz.
Hm, pa ću početi s cruz.
He didn't have time to tell you, so i will speak for him.
Nije imao vremena da ti kaže pa cu ti ja rec.
So i will be framed for Ferragamo's murder.
Pa će mi podmetnuti ferragamovo ubojstvo?
I know you won't give up, so i won't, either.
Znam da neće odustati, pa neću ni.
Well, i gotta pick up lana, so i will meet you there.
Pokupit ću lanu pa ćemo se vidjeti tamo.
So i will be there for that.
Pa cu biti tamo zbog toga.
With sir laurence olivier and marilyn monroe, so i will be working with them.
Na kojem filmu? -Zove se Uspavani princ. Glume sir laurence olivier i marilyn monroe pa ću raditi s njima.
So i will not touch the 10, so these are not shipped.
Pa neću dirati 10, tako da ti se ne dostavljaju.
So i will see you then, then.
Pa ćemo se onda vidjeti.
So i will introduce you then.
Pa ću vas upoznati onda.
I am a new patient, so i will press two.
Ja sam novi pacijent, pa cu pritisnuti 2.
But you're probably busy, so i will come back later.
Ali ti si vjerojatno zauzet, pa cu se vratiti poslije.
So i will expect you on Friday?
Pa ću vas očekuje u petak?
And you wouldn't, so i will.
A ti ne bi, pa cu.
This threatens to be a violation of doctor-patient confidentiality, so i will thread carefully.
Ovo prijeti biti kršenje liječnik-pacijent povjerljivosti, pa ću postupati pažljivo.
Everyone will assume i found it so i will have a target on my back.
Svatko ce pretpostaviti sam ga pronašao pa cu imati metu na ledima.
Tom's out sick today, so i will be assisting you.
Iz bolestan danas tomova, pa ću vam pomagati.

Rezultati: 604, Vrijeme: 0.0848

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više