SO WE CAN NA HRVATSKI

Prijevod so we can u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 616, Vrijeme: 0.1138

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja So We Can u rečenici i njihovi prijevodi

Sam back online so we can communicate.
Sam natrag online tako da možemo komunicirati.
We want you to come outside so we can thank you.
Zato želimo da izađeš vani kako bismo ti se zahvalile.
Can you open this door so we can talk about this?
Možeš li otvoriti ova vrata tako da možemo pričati o ovome?
And i set up the camera so we can practice them together.
Postavio sam i kameru kako bismo zajedno vježbali.
Kirsten, make the bounce, so we can revive Cameron!
Kirsten, napraviti odskočiti, tako da možemo oživjeti Cameron!
So we can take our.
Tako da mozemo primiti nasu.
Leave your phone on so we can track your GPS location.
Ostavite svoj telefon tako da možemo praćenje GPS lokacije.
I want you to stay behind tonight so we can discuss your attitude.
Želim da ostaneš večeras kako bi razmotrili tvoje ponašanje.
I wanna get there, so we can eat and get back.
Zelim doci, tako da mozemo jesti i dobiti natrag.
Why... so we can throw him in there with all the other meta-human psychos?
Zašto? kako bismo ga ubacili k ostalim metapsihopatima?
We need to work together so we can strike hard.
Moramo zajedno surađivati kako bismo snažno udarili.
We need to switch back so we can try again.
Moramo se zamijeniti kako bi opet pokušali.
Or get a job so we can make some money?
Ili dobiti posao tako da možemo napraviti neki novac?
So we can get out tonight.-.
Tako da mozemo izaci veceras.-.
Kepner, talk to the camera so we can get to the o.
Kepner, pricaju u kameru kako bismo ga odveli u salu.
You need to answer our call so we can hear your demands!
Morate se javiti kako bi znali vaše zahtjeve.
We learn to get rid of our weaknesses so we can fight better.
Učimo se riješiti naših slabosti tako da možemo bolje boriti.
Why don't you come home... so we can finish this boy?
Zasto ne dodjes kuci... tako da mozemo zavrsiti sve ovo decko?
And in english, so we can all understand?
A na engleskom, kako bi svi razumjeli?
Okay, well, we're the police so we can keep a secret,
Dobro, dobro, mi smo policija tako da mozemo cuvati tajnu,
You must accept kira so we can create a future together.
Podržite kiru kako bismo zajedno izgradili bolju budućnost.
The stuff is in the car, so we can call tomorrow.
Stvar je u automobilu, tako da možemo nazvati sutra.
They're using walkie-talkies so we can speak.
Koristevoki-- zvucni film, tako da mozemo govoriti.
I need to put the cannulas back in so we can empty out the heart again.
Moram vratiti cijevi unutra kako bi ponovno ispraznili srce.
So we can be like the friends from Friends?
Tako da možemo biti poput prijatelja iz"Prijatelja"?
We turn you off so we can turn you back on again.
Isključujemo te kako bismo te opet uključili.
Properties, cash flow, so we can better disguise our activities.
Vlasništvo, protok novca, kako bismo bolje prikrili naše aktivnosti.
Now i know everything about this man. so we can--.
Sad znam sve o ovome coveku, tako da možemo.
I have to get to seoul so we can execute him over the weekend.
Moram stići u seoul, kako bi ga pogubili ovaj vikend.
Okay? so we can talk?
Tako da mozemo razgovarati?

Rezultati: 616, Vrijeme: 0.1138

VIDI TAKOĐER

Vidi također


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više