THANKS FOR THE FOOD NA HRVATSKI

Prijevod thanks for the food u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 21, Vrijeme: 0.0501

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja Thanks For The Food u rečenici i njihovi prijevodi

And thanks for the food.
And thanks for the food, you're a smashing cook.
Hvala za hranu. sjajna si kuvarica.
Almighty god, we give thanks for the food you have set before us.
Svemogući bože, hvala za hranu ispred nas.
Thanks for the food, mrs M.
Hvala za hranu, gđa m.
Thanks for the food, durán.
Hvala za hranu, durán.
Thanks for the food.
Thanks for the food, mom.
Please tell your neighbors thanks for the food, linda.
Molim vas, kažite svojim susjedima hvala za hranu, linda.
Luke thanks for the food but i should be getting back to this.
Luke... hvala na hrani ali... se moram vratiti ovome.
Oh, yeah, and, uh, thanks for the food.
Thanks for the food.
No, thanks for the food.
We, uh, gotta go, so... thanks for the food.
Moramo ici, pa... hvala na hrani.
Look, thanks for the food, but i need to get back to the hospital.
Hvala na hrani, ali moram se vratiti u bolnicu.
Thanks for the food and advice, mr cord.
Hvala vam na hrani i savjetu, g.
Thanks for the food, mom.
Hey, thanks for the food.
Thanks for the food.
Thanks for the food.
Thanks for the food.
Thanks for the food.

Rezultati: 21, Vrijeme: 0.0501

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više