THANKS TO YOU NA HRVATSKI

Prijevod thanks to you u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 538, Vrijeme: 0.1558

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja Thanks To You u rečenici i njihovi prijevodi

But thanks to you, these homeless children will live normal lives.
Ali zahvaljujući tebi, ova beskućna djeca živjet će normalne živote.
And thanks to you, i had them move the ceremony to right under the flag.
I zahvaljujuci tebi, pomaknuli smo ceremoniju ispod zastave.
But thanks to you, I'm this close to being out on the street.
Ali zahvaljujući tebi, blizu sam da me izbace na ulicu.
And, thanks to you, pornless.
I zbog tebe, bez pornjave.
Well, thanks to you, we lost him.
Pa, zahvaljujući tebi, izgubili smo ga.
Now, thanks to you, she's got it.
Sada, zahvaljujuci tebi, dobila ga je.
Thanks to you, this is our holiday dinner.
A zahvaljujuci tebi ovo ovo je nas praznicni rucak.
Richer thanks to you dumbasses.
Bogatija zahvaljujuci vama budalama.
And now I'm a free man, thanks to you.
I sada sam slobodan čovjek, zahvaljujući tebi.
And now, thanks to you, he's never gonna get the money.
Sad, zbog tebe, nikad neće dobiti ni novac!
But now, thanks to you, I'm gonna have to.
Ali sad, zahvaljujuci vama, morati cu.
All thanks to you, my little genius.
Sve zbog tebe, moja mala genijalko.
Thanks to you, lorne, I'm gonna be a charlotte banshee.
Zahvaljujući tebi, lorne, biti ću charlotte banshee.
I mean, thanks to you another criminal is dead.
Mislim, hvala vam drugo kazneno je mrtav.
Thanks to you, the humans were helpless.
Zahvaljujuci tebi, ljudi su bespomocni.
Thanks to you, it becomes possible.
Hvala vam, to postaje mogu─çe.
But I'm alive, thanks to you.
Ali, živ sam, zahvaljujući tebi.
A million thanks to you, leonardo.
SVE ZAHVALJUJUĆI TEBI, LEONARDO.
And now, thanks to you, i have to wear this stupid eye patch.
Sad zbog tebe nosim glupi povez preko oka!
So thanks to you, I'm really screwed.
Dakle, zahvaljujuci vama, ja sam stvarno pijan.
Now i know it... thanks to you. and your sister.
Zahvaljujuci tebi, i tvojoj sestri.
Thanks to you all.
Hvala vam svima.
But thanks to you, we got new shoes fresh out the box.
No zahvaljujuci vama, smo dobili nove cipele svježe iz kutije.
He attack succeeded beyond our most optimistic projections, thanks to you.
Napad je uspio iznad naših najoptimisticnijih projekcija, zahvaljujuci tebi.
He can't get work, thanks to you people.
Ne može da nađe posao zahvaljući vama.
Well, thanks to you, i'm gonna be neither.
PA, ZAHVALJUJUĆI TEBI NEĆU BITI NIJEDNO.
You know... i took this timer thanks to you, steph.
Znaš, uzeo sam timer, zbog tebe.
In my blood before i was even born, thanks to you.
U mojoj krvi prije nego sam rođena, zahvaljujući tebi.
No thanks to you.
Look, this is my new girlfriend right now, you know, thanks to you.
Ovo je sada moja nova cura, zahvaljujući tebi.

Rezultati: 538, Vrijeme: 0.1558

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "thanks to you"


due to you
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više