THAT I WILL NA HRVATSKI

Prijevod that i will u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 856, Vrijeme: 0.1187

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja That I Will u rečenici i njihovi prijevodi

And that i will always be with you.
I da ću uvijek biti s tobom.
A gypsy once told me that i will always be healthy and happy.
Jednom mi je rekao gypsy da cu uvijek biti zdrav i sretan.
I can't promise you that i will bring you all home alive.
Ne mogu vam obećati da ću vas sve dovesti žive kućama.
But know that i will always be your mother.
Ali trebas znati da cu uvijek biti tvoja majka.
And remember that i will always be ready to help you.
I zapamtite da ću uvijek biti spreman pomoći vam.
He has confidence that i will do what I'm told, regardless.
Vjeruje da ču učiniti što mi je rečeno, bez obzira.
And just know that i will always be with you.
I samo znam da cu uvijek biti s tobom.
Not that i will ever use it, of course.
Ne da ću ga ikada koristiti, naravno.
I promise you that i will not get pissy if you don't.
Obećavam ti da neću da se naljutim, ako ne budeš.
That cooperates with a litter that i will steal two trucks?
To surađuje s legla da ću ukrasti dva kamiona?
I think that i will take both, prayer and hospitality.
Ja mislim da cu uzeti obe, molitvu i gostoprimstvo.
It is becoming increasingly clear that i will not be finishing this case.
To postaje sve jasnije da neću biti završni ovaj slučaj.
Well, he say that i will get the money.
Rekao je da će nabaviti novac.
I really don't think that i will.
Stvarno mislim da neću.
Okay, that's a good option that i will definitely consider.
Ok, to je dobar izbor da će svakako uzeti u obzir.
I swear that i will.
Kunem se da hoću.
Tell your queen that i will fight for scotland until my last breath.
Reci svoje kraljica da cu se boriti za škotsku do mog posljednjeg daha.
You tell Mr. Squeakum's that i will send him a new chapter every month.
Kaži gospodinu squeakumu da ću mu slati novo poglavlje svakog mjeseca.
And that i will try to telephone again tomorrow.
I da ću sutra pokušati ponovno nazvati.
All that matters is that i will be out of reach permanently.
Sve što je bitno je da neću biti više ovdje za stalno.
And that i will...".
I da hoću...".
I'm sure that i will love it in any case.
Sigurna sam da će mi se svidjeti u svakom slučaju.
Please tell wei that i will visit him tonight.
Porucite wei da cu ga posijetiti veceras.
Hans Richter's afraid that i will make this public.
Hans richter boji da ću ovo učiniti javnim.
I remind you that i will not tolerate any outbursts.
Upozoravam vas da neću trpjeti nikakve ispade.
I'm worried that i will.
Sam zabrinut da hoću.
You have my word that i will set things right.
Imate moju riječ da će postaviti stvari.
You will see that i will end up without any teeth.
Vidjet ces da cu zavrsiti bez zuba.
I'm afraid that i won't find her... that i will fail.
Plašim se da je neću naći- da neću uspjeti.
You know that i will.
Ti znaš da hoću.

Rezultati: 856, Vrijeme: 0.1187

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više