THEN YOU GET NA HRVATSKI

Prijevod then you get u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 67, Vrijeme: 0.1825

Engleski-hrvatski rječnik
onda dobiješ onda ćeš dobiti tada ćete dobiti zatim ste dobili onda dođete onda ste dobili onda dođeš onda dobijete onda postaneš onda imamo

Primjeri korištenja Then You Get u rečenici i njihovi prijevodi

And then you get lift-off!
I onda dobiješ uzlet!
And then you get your reward.
A onda ćeš dobiti svoju nagradu.

And then you get a piece of paper to prove it.
A onda dobiješ i komad papira koji to dokazuje.
And then you get fed bad information.
A onda dobiješ serviranu lošu informaciju.
Then you get one more dead body instead of airplane way full with grenade launchers.
Onda ćeš dobiti još jedan leš umjesto aviona prepunog raketnih bacača.
Then you get stomped on by six pissed-off norteños.
Tada ćete dobiti nagazili na po šest nadrkan norteã± os.
Then you get to go home, right?
Zatim ste dobili ići kući, zar ne?
He and the girl go free, then you get your access code.
On i djevojka idu slobodno, onda ćeš dobiti pristupni kod.
Everything looks fine, and then you get one bad cell.
Sve izgleda u redu, i onda dobiješ jednu lošu stanicu.
Then you get the money and can buy a dress or something.
Onda dobiješ novac i možeš kupiti haljinu ili nešto drugo.
First you do something for me, then you get your precious rock.
Prvo uradi nešto za mene, onda ćeš dobiti cijenjeni kamen.
Then you get attie over here, a gifted tech genius.
Zatim ste dobili attie ovdje, nadaren tech genija.
And then you get to, you know, you get empires.
I onda dođete do, znate, dobijete carstva.
You got another five miles, then you get a LUNA bar.
Imaš još pet milja, onda ćeš dobiti čokoladicu.
Then you get ten syringes.
Zatim ste dobili deset šprice.
Then you get the whole day off.
Onda dobiješ cijeli dan slobodan.
Then you get to the part where you lost them.
Onda dođete do dio gdje ste ih izgubili.
So then you get into real estate.
Pa onda ste dobili u nekretnine.
Then you get to the end of the pool.
Onda dođete do kraja bazena. .05 brže.
Then you get nothing.
Onda ste dobili ništa.
Then you get the girl.
Zatim ste dobili djevojčicu.
You get pregnant first, then you get ready.
Najprije zatrudniš, onda postaneš spremna.
Then you get hives all over your body.
Onda dobiješ fleke po celom telu.
Then you get a bullet in your head.
Onda ćeš dobiti metak u glavu.
Then you get really quiet.
Onda postaneš veoma tiha.
And then you get this guy.
A onda ste dobili ovaj tip.
(Andromeda) and then you get economies crashing.
(Andromeda) i onda imamo krah ekonomije.
Then you get your prize.
Zatim ste dobili nagradu.
You drink them way too fast, and then you get weird.
Popiješ ih prebrzo, a onda postaneš čudan.
Then you get your money.
Onda ste dobili svoj novac.

Rezultati: 67, Vrijeme: 0.1825

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više