TO ACHIEVE THIS NA HRVATSKI

Prijevod to achieve this u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 118, Vrijeme: 0.1136

Engleski-hrvatski rječnik
to postiglo to ostvarilo to postigli postizanje tog postizanje ovog postignete ovu to postigao ostvario taj to postigne

Primjeri korištenja To Achieve This u rečenici i njihovi prijevodi

To achieve this, local inhabitants must have access to appropriate information.
Kako bi se to postiglo, lokalno stanovništvo mora imati pristup potrebnim informacijama.
The CPAP machine uses a small air compressor to achieve this aim.
CPAP stroj koristi mali kompresor zraka za postizanje tog cilja.

Very small amounts will be sufficient to achieve this effect.
Jako male količine biti će dovoljne za postizanje ovog efekta.
To achieve this, the four months of salmon are vital.
Kako bi to postigli, četiri mjeseca prehrane lososom su ključna.
To achieve this, we need to invent sustainable technologies.
Da bi to postigli, moramo izumiti održive tehnologije.
But in order for him to achieve this.
Ali da bi on to postigao.
To achieve this, we work in several directions.
Kako bismo to postigli, radimo u više pravaca.
The commission proposes to increase the resources available to achieve this objective.
Komisija predlaže povećanje raspoloživih sredstava kako bi se ostvario taj cilj.
But to achieve this dream.
Kako bi postigli taj san.
To achieve this, he imported knowledge.
Da postigne ovo, je uvozio je znanje.
The only way to achieve this is unthinkable.
Jedini način kako to postići je nezamisliv.
If you manage to achieve this, i will give you a fat salary.
Ako postignemo ovo, dobiceš debelu plaću za cijeli život.
How is it you hope to achieve this goal?
Kako kaniš postići taj cilj?
The EU justice scoreboard helps member states to achieve this priority.
Pregled stanja u području pravosuđa u eu-u pomaže državama članicama da ostvare taj prioritet.
This proposed regulation will give them better means to achieve this.
Predložena uredba pruža im bolje mehanizme da to postignu.
WTO members are allowed to use different legal instruments to achieve this.
Članice wto-a smiju koristiti različite pravne instrumente da to postignu.
If not, how to achieve this?
Ako nisu, to postići?
How does c 24 for you to achieve this goal?
Kako C24 za vas kako bi se postigla taj cilj?
We have all given him the tools to achieve this great leap forward.
Svi smo mu da li alat da postigne ovaj veliki skok unaprijed.
I have worked to achieve this for 17 years.
Radila sam 17 godina da bih ovo postigla.
That would literally iskoèiti from these carts to achieve this.
Da će doslovno iskočiti iz tih kolica da to postigne.
And few people want to achieve this.
A malo ljudi žele da se to postigne.
It is crucial that all relevant actors work together to achieve this.
Kako bi se to postiglo, ključna je suradnja svih relevantnih dionika.
To achieve this, the commission is acting and has launched consultations with stakeholders.
Komisija radi na ostvarivanju tog cilja te je pokrenula savjetovanja s dionicima.
In order to achieve this goal a totally new economy needs to be created.
Da bi se to ostvarilo potrebno je kreirati potpuno novu ekonomiju.
To achieve this couple of deep zen breaths are recommended.
Da bi to postigli preporuča se napraviti dva duboka zen udaha.
We use a statistics program on the web server to achieve this.
Kako bismo to postigli, koristimo se programom za statistiku na internetskom poslužitelju.
We have been trying for decades to achieve this.
Desetljećima pokušavamo ostvariti ovo.
All to achieve this very moment.
Sve za postizanje ovog trenutka.
Why do you want to achieve this goal?
Zašto želiš dostići taj cilj?

Rezultati: 118, Vrijeme: 0.1136

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "to achieve this"


this
to that end
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"To achieve this" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više