TO BE PUBLISHED NA HRVATSKI

Prijevod to be published u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 64, Vrijeme: 0.1593

Engleski-hrvatski rječnik
biti objavljen biti objavljena bude objavljeno biti objavljeno

Primjeri korištenja To Be Published u rečenici i njihovi prijevodi

A detailed legislative proposal is due to be published shortly.
Uskoro bi trebao biti objavljen konkretan zakonodavni prijedlog.
It is an honor to be published there.
Čast je biti objavljen tamo.

It was the first book to be published in italy on the astrolabe.
To je prva knjiga biti objavljena u italiji na astrolab.
The first to be published was lattice theory which appeared in 1940.
Prvi biti objavljen je lattice theory koja su se pojavila u 1940.
I have a letter here which i desire to be published in the national intelligencer.
Imam pismo koje želim da bude objavljeno u national intelligenceru.
If courses are to be published on the net.
Ako su stope koja će biti objavljena na internetu.
He wants to be published.
On želi biti objavljen.
You know this isn't where you want to be published!
Znaš da to nije mjesto gdje želiš da bude objavljeno!
It's wonderful to know your book's going to be published.
Lijepo je znati da će tvoja knjiga biti objavljena.
It has the distinction of being the first meteorological chart to be published.
To je razlika da prva meteorološka karta biti objavljen.
He really wanted your novel to be published.
Stvarno je želeo da tvoja novela bude objavljena.
The announced implementation plan for the early school leaving strategy has yet to be published.
Najavljeni provedbeni plan strategije ranog napuštanja školovanja još nije objavljen.
But he wanted the photos to be published, and people must know.
Ali je želio da se fotografije objave, i da ljudi moraju znati.
Croatian tales of long Ago" to be published in China!
Priče iz davnine" bit će objavljene u Kini!
You said you wanted to be published, didn't you?
Rekla si da želiš da budeš objavljena, zar nisi?
But you have yet to be published on the subject of word sense disambiguation.
Ali morate tek treba objaviti na temu od riječi osjetila razdvojbenu stranicu.
Final version to be published by 4 may 2014.
Konačna verzija bit će objavljena do 4. svibnja 2014.
Also a book to be published under her name.
Kao i knjiga izdata pod njenim imenom.
My book's going to be published soon.
Moja će knjiga uskoro biti tiskana.
I will take the'never to be published'.
Ja ču preuzeti"ne objavljivati".
Meaning you want this to be published?
Želite da se to objavi?
Newton regretted having ever permitted his paper to be published.
Njutn je zažalio što je dozvolio da se njegov rad objavi.
I can't wait for it to be published.
Jedva cekam da to objave.
His work was to be published in 1666 as dissertatio de arte combinatoria(Dissertation on the combinatorial art).
Njegov rad je biti objavljen u 1666 kao dissertatio de arte combinatoria(Dissertation na kombinatorne umjetnosti).
It was the first ever result in theoretical computer science to be published in annals of mathematics(see).
To je bio prvi rezultat teorijskog računarstva biti objavljen u annals of mathematics(vidi).
Unpublished, those we haven't got to yet, and never to be published.
Neobjavljena, ova su koja imamo, a neće nikada biti objavljena.
We can say with certainty that aristotle never intended these 30 works which fill over 2000 printed pages to be published.
Možemo reći sa sigurnošću da je aristotel nikada nije namijenjen ovih 30 radova koji popuniti preko 2000 tiskanih stranica biti objavljen.
Why deny yourself a chance for your work to be published or to close a profitable business deal due to
Zašto si uskratiti priliku da vaše djelo bude objavljeno ili da sklopite uspješan posao zbog grešaka u vašem tekstu
editor of the digital Artists' handbook and is currently working on the GOTO10 publication floss+art, to be published mid 2008.
priručnik digital Artists' handbook, a trenutno radi na publikaciji floss+art goto10-a koja bi trebala biti objavljena sredinom 2008. godine.
By 30, i see myself tenured at a school, my first novel about to be published... _.
Do 30., vidim sebe redovni u školi, moj prvi roman o koji ce biti objavljen.

Rezultati: 64, Vrijeme: 0.1593

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
FRAZE U ABECEDNOM REDU
TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više