TO COME HERE NA HRVATSKI

Prijevod to come here u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1131, Vrijeme: 0.1863

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja To Come Here u rečenici i njihovi prijevodi

To come here today.
Doći ovdje danas.
I need you to come here now!
Trebam li doći ovdje sada!
In fact, i didn't have to come here at all.
Zapravo, nisam morao doći ovamo na sve.
And you had to come here personally to tell me that.
I morao si doći osobno to mi reći?
I didn't want to come here.
Nisam želio doći ovamo.
Because he wanted to come here and build a town in the jungle, spackoid.
Zato što je htio doći ovdje i izgraditi grad u džungli.
I was forced to come here.
Bio sam primoran doći ovdje.
For now, you're cleared to come here and go home.
Za sad smiješ doći ovamo i ići kući.
I like to come here from time to time.
Volim dolaziti ovdje s vremena na vrijeme.
It's tough to come here with nothing.
Teško je doći s ničim.
I had to come here, that's what you don't get.
Morao sam doći ovamo, to je ono što ne shvaćam.
Even though i didn't want to come here with you.
Iako nisam htjela doći s tobom.
I used to come here with my parents when i was a little girl.
Uobičavala sam doći ovdje s mojim roditeljima kad sam bila djevojčica.
Do you think you're going to come here to work every day?
Misliš svaki dan dolaziti ovamo raditi?
It's just so interesting to come here and draw people.
Jednostavno je nevjerojatno zanimljivo dolaziti ovdje i crtati ljude.
I always wanted to come here at night.
Uvijek sam željela doći ovdje noću.
I have wanted to come here for so long.
Odavno želim doći ovamo.
Why would you ask me to come here, mr. Bailey?
Zašto si me pitao da dođem ovdje, gospodine Bailey?
I need to come here.
I mean, she liked to come here at night.
Mislim, voljela je dolaziti ovdje po noći.
Eve would have had time to come here and shoot audrey.
Eve je imala vremena doći i ubiti audrey.
They told me to come here so that they could spy on ben.
Rekli su mi da dođem ovdje kako bi mogli špijunirati bena.
I don't need you to come here and make me feel worse.
Ne trebas dolaziti ovdje da bih se osjecala jos gore.
I had to come here to get his signature because he's gonna be gone this afternoon!
Morao sam doći po njegov potpis, popodne odlazi!
No women are going to come here if they don't know we live here.
Nijedna žena neće doći ovamo ako ne zna da ovdje živimo.
We just wanted to come here at night.
Samo želimo doći ovdje noću.
I didn't mean to come here and bleed all over you.
Nisam mislio dolaziti ovamo i otvoriti ti svoje srce.
Frankie, i don't want you to come here and see me like this, understand?
Frankie, ne želim da dolaziš i gledaš me ovakvog.
It did not have to come here.
Nisi trebao dolaziti ovamo.
And to come here on halloween...?
I doći ovdje na noć vještica.

Rezultati: 1131, Vrijeme: 0.1863

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više