TO FEEL BETTER NA HRVATSKI

Prijevod to feel better u Hrvatski

Rezultati: 92, Vrijeme: 0.124

Engleski-hrvatski rječnik
se osjećati bolje se osjećaju bolje se osjećam bolje se osjećaš bolje se osjecate bolje

Primjeri korištenja To Feel Better u rečenici i njihovi prijevodi

I want to feel better than i do.
Želim se osjećati bolje nego sada.
I'm just trying to feel better, live longer.
Samo pokušavam da se osjećaju bolje, duže žive.

So long time i wait to feel better.
Tako dugo čekam se osjećati bolje.
Want to feel better?
Želite li se osjećati bolje?
I don't want to feel better about it.
Ne želim da se osjećaju bolje o tome.
I don't want to feel better.
Neću da se osjećam bolje.
I used to come here to feel better.
Prije sam došao ovdje da se osjećaju bolje.
Now... do you want to feel better or don't you?
Sad.. da li hoćeš da se osjećaš bolje ili nećeš?
I'm starting to feel better.
Ali, sada se osjećam bolje.
I don't deserve to feel better.
Ne zaslužujem se osjećati bolje.
Try to feel better, asako.
Pokušaj se osjećati bolje, asako.
I'm starting to feel better already!
Već se osjećam bolje!
You should start to feel better.
Možeš da počneš da se osjećaš bolje.
Well, how is anybody supposed to heal or to feel better?
Pa, kako je netko trebao liječiti ili da se osjećaju bolje?
I began to feel better.
Počeo sam se osjećati bolje.
I'm starting to feel better already.
Počinjem da se osjećam bolje.
And you deserve to feel better.
A ti zaslužuješ da se osjećaš bolje.
After the 14th, the whole world needed to feel better.
Nakon 14.cijeli svijet treba da se osjećaju bolje.
Don't try to feel better.
Ne pokušavaj se osjećati bolje.
I don't need... to feel better.
Nije mi potrebno da se osjećam bolje.
Baby, the whole point of working out is to feel better.
Dušo, poanta vežbanja je da se osjećaš bolje.
I don't want him to feel better.
Ne želim mu da se osjećaju bolje.
You want to feel better about your mental health?
Želite li se osjećati bolje o svom mentalnom zdravlju?
I thought you wanted me to feel better.
Mislila sam da hoćeš da se osjećam bolje.
I don't use people to feel better about myself.
Ne koristim ljude da se osjećam bolje.
You're going to feel better now.
Sada ćeš se bolje osjećati.
To feel better about myself, i guess.
Da se bolje osjećam o sebi, pretpostavljam.
Why do you need to feel better about yourself?
Zašto ti je potrebno osjećati se bolje o sebi?
Everybody's ready to feel better.
Svi su spremni osjećati se bolje.
He wants to feel better.
Želi se bolje osjećati.

Rezultati: 92, Vrijeme: 0.124

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"To feel better" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više