TO GIVE ME NA HRVATSKI

Prijevod to give me u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 857, Vrijeme: 0.124

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja To Give Me u rečenici i njihovi prijevodi

First guy to give me what i need doesn't get the next bullet.
Prvi čovjek mi dati ono što trebam ne dobiti sljedeći metak.
You have something you want to give me, right?
Imate nešto što želite mi dati, zar ne?
Tell him to give me whatever help i need.
Reci mu da mi pruži svu potrebnu pomoć.
I'm gonna ask susie to give me one more try.
Tražit ću susie da mi pruži još jednu priliku.
She doesn't have to give me all that.
Ne treba mi davati sve to.
You got to give me something so people can understand.
Moraš mi dati nešto tako da ljudi mogu razumjeti.
I want you to give me the tools to avenge my sister's death.
Ja vam želim da mi dati alate osvetiti sestrinu smrt.
No need to give me money.
Ne trebaš mi davati novac.
That she tried everything she could to give me a good life.
I pokušala je sve što je mogla da mi pruži dobar život.
You just have to give me time.
Daj mi još malo vremena.
Call bones at the hospital tell him to give me whatever help i need.
Bonesu u bolnici reci da mi pruži pomoć.
To give me the cold, hard facts.
Daj mi hladne, tvrde činjenice.
You got to give me a weapon.
Moraš mi dati oružje.
You do not need to give me so many gifts.
Nema potreba da mi daješ toliko poklona.
You're not allowed to give me inane advice.
Ne možeš mi davati debilne savjete.
God forgot to give me courage.
Gospod je zaboravio da mi podari hrabrost.
I dare you to give me one reason to stay.
Daj mi jedan razlog zašto bih trebao ostati.
You don't have to give me presents.
Ne moraš mi davati darove.
I place my faith in god to give me purpose.
Uzdam se u boga da mi pruži svrhu.
You come all the way out here to give me packing tips, Tobias?
Došao si skroz ovamo da mi daješ savjete o pakiranju, tobias?
Are you going to give me some serious drugs or not?
Da li ćete mi dati neke ozbiljnije lijekove ili ne?
I want you to give me that check.
Daj mi taj ček.
Pretending to give me what i want.
Praviš se da mi daješ ono što hoću.
I want you to give me 10 minutes, 10 minutes.
Želim da mi dati 10 minuta, 10 minuta.
I want you to give me away.
Želim da me predaš na vjenčanju.
You don't have to give me money, dad.
Ne moraš mi davati novac, tata.
And the chinese are willing to give me 10 million dollars.
I kinezi su spremni mi dati 10 milijuna dolara.
All right. You have to give me a moment, and i can't promise anything.
Daj mi trenutak, ali ništa ne obećavam.
If that's the reason, you really don't have to give me this.
Ako je to razlog, ne moraš mi davati ovu torbu.
You have got to give me more.
Moraš mi reći više.

Rezultati: 857, Vrijeme: 0.124

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više