TO HELP HIM NA HRVATSKI

Prijevod to help him u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1331, Vrijeme: 0.1535

Primjeri korištenja To Help Him u rečenici i njihovi prijevodi

I tried to help him but.
Pokušala sam mu pomoći, ali.
You have to help him, clark.
Moraš mu pomoći, clark.
He forced me to help him kidnap yau loong.
Prisilio me je da mu pomognem da kidnapuje yau loonga.
Yeah. Devon asked me to help him pick up med supplies and equipment.
Devon me zamolio da mu pomognem da uzme medicinske potrepštine i opremu.

The truth is the only way to help him recover.
Istina je jedini način da mu pomognemo kako bi se oporavio.
I have been trying to help him.
Pokušavam mu pomoći.
He needs two linesmen to help him.
On treba dva linijska suca da mu pomažu.
We have tried to help him, maddy.
Pokušali smo da mu pomognemo, maddy.
I tried to help him, but.
Pokušao sam da mu pomognem, ali.

I tried to help him, hannah.
Pokušala sam mu pomoći, hannah.
I'm trying to help him.
Pokušavam mu pomoći.
Frost has hired three crack investigators"to help him with the research.
Frost je unajmio tri opaka istražitelja koji mu pomažu s pripremom.
We can use your relationship to help him.
Možemo to iskoristiti da mu pomognemo.
His father hired me to help him stay clean.
Njegov otac me angazirao da mu pomognem da ostane cist.
Pouring warm water on his heart to help him fight off the cold.
Izlijevanje toplu vodu na njegovo srce mu pomoci da se bori protiv hladnoce.
I'm trying to help him, but.
Pokušavam da mu pomognem, ali.
I'm depending on you both to help him along.
Pomozite mu da se snađe.
People are trying to help him.
Ljudi pokušavaju mu pomoći.
What does napoleon care about ships except to help him in his military operations?
Što napoleon radi s brodovima osim što mu pomažu u vojničkim operacijama?
They're trying to help him.
Pokušavaju mu pomoci.
He's in trouble, and we don't know how to help him.
U nevolji je, a ne znamo kako da mu pomognemo.
You have to help him.
Moraš mu pomoči.
Well, it's our duty to help him.
Pa, naša je dužnost da mu pomognemo.
Oh, no. Frank never allows anybody to help him.
Ne, frank ne dozvoljava da mu pomažu.
Spyke wants me to help him find a car.
Spike me traži da mu pomognem naći auto.
We're trying to help him.
Pokusavamo mu pomoci.
So you want to help him or not?
Dakle, želite mu pomoći ili ne?
He begged us to help him.
Preklinjao nas je da mu pomognemo.
We're trying to help him.
Pokušavamo mu pomoci.
I just wanted to help him, to bring my brother back.
Samo sam htio mu pomoći, donijeti moj brat vratio.

Rezultati: 1331, Vrijeme: 0.1535

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI

S Sinonimi "to help him"


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više