TO LISTEN TO NA HRVATSKI

Prijevod to listen to u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1432, Vrijeme: 0.1258

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja To Listen To u rečenici i njihovi prijevodi

I don't want to listen to music, sheldon.
Ne želim slušati glazbu, sheldone.
Dad used to listen to his records over and over.
Tata koristiti za slušanje svojim zapisima više i više.
I reserved this time to listen to metallica and flex in the mirror.
Rezervirao sam ovaj put slušati metallicu i savijati u ogledalu.
I think i need to listen to this interview.
Mislim da moram slusati ovaj intervju.
I don't have all night to listen to this.
Nemam cijelu noć za slušanje ovoga!
I just want to listen to the music.
Samo želim slušati muziku.
You have to listen to the market.
Morate slušati na tržištu.
I just wanted to listen to taylor swift alone!
Samo sam htio slusati taylor swift na miru!
I don't want to listen to linda ronstadt.
Ne želim slušati lindu ronstadt.
To listen to an old man read a story?
Za slušanje starca pročitao priču?
You signed up to listen to your king.
Vi se prijavili za slušanje kralja.
I don't have to listen to her.
Ne moram slusati nju.
Do you want us to listen to objects and create their own sound background?
Želite li s nama osluškivati predmete i izraditi vlastitu zvučnu kulisu?
Jack used to love to listen to the album from the broadway musical camelot.
Jack nekad vole slušati album od broadway glazbene camelot.
But now you have to listen to my idea.
Ali sada morate slušati na moje ideje.
Who's going to listen to an old lag like me?
Tko će slušati na staru lag poput mene?
I don't want to listen to this, sit here and.
Ne želim slušati ovo, sjediti ovdje i.
You have to listen to me now.
Morate slusati mene.
You must learn to listen to your heart again.
Morate naučiti sluąati svoje srce ponovno.
I think you need new ears to listen to old music.
Mislim da trebaš nove uši za slušanje stare muzike.
Now, would you like to listen to some music in the meantime or not?
Zelis li slusati malo muzike u medjuvremenu ili ne?
The israelites were ready to listen to god and follow his instructions.
Izraelci su bili spremni slušati boga i slijediti njegove upute.
I guess poor people still need something to listen to.
Siromašnim ljudima valjda još uvijek treba nešto za slušanje.
I don't want to listen to that crap.
Ne ľelim sluąati sranja.
I want to listen to them a while.
Želim ih slušati na trenutak.
But one more thing--I want you to listen to me very closely.
JOŠ NEŠTO. ŽELIM DA ME PAŽLJIVO POSLUŠAŠ.
It's the best way to listen to music.
To je najbolji način za slušanje muzike.
I have something i would like you to listen to.
OVDJE IMAM NEŠTO ŠTO BIH VOLIO DA TI POSLUŠAŠ.
Nobody wants to listen to some cop's music, do they?
Tko bi zelio slusati glazbu nekog tamo policajca?
If i had to listen to one more berkeley anecdote.
Ako sam morao slušati još jednu anegdotu berkeley.

Rezultati: 1432, Vrijeme: 0.1258

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


"To listen to" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više