TO LOOK AT NA HRVATSKI

Prijevod to look at u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1570, Vrijeme: 0.1684

Engleski-hrvatski rječnik

Primjeri korištenja To Look At u rečenici i njihovi prijevodi

I will get an expert to look at that horse.
Ću dobiti stručnjak pogledati tu konja.
I knew i was to look at this way, really look.
Znala me je gledati na taj način, stvarno promatrati.
I want to look at johnny no pants.
Želim pogledati johnny nema hlače.
Try to look at the big picture.
Pokušajte pogledati veliku sliku.
Wants us to look at duke davis.
Želi nas gledati na duke davis.
No one's going to look at the legs.
Nitko ti neće gledati u noge.
Every time i remember something i have to look at it differently now.
Svaki put sjećam nešto moram gledati na to sada drugačije.
I need you to look at me right now and read my mind.
Trebaš pogledati u mene odmah i pročitati mi misli.
We need to look at this problem in a logical, biblical way.
Mi trebamo pogledati ovaj problem na logičan biblijski način.
You have to look at lots of galaxies.
Morate gledati u puno galaksija.
You have to look at one or the other.
Moraš gledati u jedno ili drugo.
I just want to look at it i have never seen a chinese sword.
Ja samo želim gledati na to nikad nisam vidio kineski mač.
Why do you want to look at my car?
Zašto želite pogledati moj auto?
You just have to look at his diary.
Samo morate pogledati u njegov dnevnik.
Ashok, are you trying to look at my cards or my tits?
Ashok, pokušavaš pogled na moje kartice ili mojim sisama?
You got to look at the animal's pedigree and study its behavior.
Trebaš baciti pogled na pedigre i studirati njihovo ponašanje.
Don't want to look at Della?
Ne želite pogledati Dellu?
And for the calendar they have to look at the sky and get some data.
Za kalendar su morali pogledati u nebo i prikupiti određene podatke.
So i want to look at three things the good life is.
Dakle, želim gledati na tri stvari dobro je život.
I'm going to need something normal to look at.
Morat ću gledati u nešto normalno.
Why would i want to look at myself in the mirror?
Zašto bih pogledati na sebe u ogledalu?
Maybe the way to look at this is that you are normal.
Možda trebate gledati na to tako je da ste vi normalni.
I'm going to look at them tomorrow.
Otići ću ih pogledati sutra.
Look, i really want to look at this whole thing fresh.
Gledajte, želim svjež pogled na ovu cijelu stvar.
You have to look at them as a whole.
Morate ih promatrati kao cjelinu.
Women don't want to look at men.
Žene ne žele gledati u muškarce.
Have to look at the manual again but I'm pretty sure no.
Moram pogledati u priručnik, ali prilično sam siguran je zabranjeno.
We're gonna need to look at her patients, too.
Mi smo ti treba pogledati na svojim pacijentima, previše.
That's a good way to look at it, an adventure.
Zanimljiv pogled na to, avantura.
And i tried to look at the face, but i couldn't.
Pokušala sam mu pogledati u lice, ali nisam mogla.

Rezultati: 1570, Vrijeme: 0.1684

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više